רשימת מחקרים

 • הדאגה לאוכלוסיות הזקוקות לטיפול של העובדים החינוכיים-סוציאליים ולעתיד העיסוק החשוב הזה, הביאו את עמותת אפש"ר המציבה לעצמה למטרה את קידום מעמדו של המדריך ושל העובד החינוכי-סוציאלי, ליזום מחקר שיבחן את המדיניות לקידום מעמדם.

   מטרות המחקר הן:
  • לברר מהו המעמד המקצועי של העובד החינוכי-סוציאלי.
  • לזהות את הבעיות המרכזיות המעכבות, או המונעות, חיזוק מעמד העובד החינוכי-סוציאלי.
  • להציע דרכי פעולה אפשריות כדי לקדם את מעמד העובד החינוכי-סוציאלי; להביא להכרה בחשיבות עבודתו; ולהפוך את המקצוע לאבן שואבת אנשים בעלי יכולת.
  כל זאת על מנת לשפר את הטיפול הניתן לחניכיו של העובד החינוכי-סוציאלי.
   
  במסמך זה נביא את ממצאי המחקר והמלצות בדבר דרכי פעולה אפשריות.
   
 • חלק ב' של המחקר מביא את תוצאות השלב השני של המחקר בדבר התמקצעות העובד החינוכי הסוציאלי

  בדו"ח הנוכחי אנו מביאים את קולם של העובדים החינוכיים-הסוציאליים עצמם. לדידנו זוהי נקודת המבט החשובה ביותר במסגרת המאמץ לערוך שינויים במבנה העיסוק הזה. לפיכך, כוונתנו להביא את דבריהם ואת עמדותיהם כפי שעמדנו עליהם במסגרת המחקר, בלא ניסיון לאזן נקודת מבט זו על ידי נקודת מבט אחרת: של ההנהלה, של הארגון, של החניכים או של החוקר.