מפגש כא (38) דצמבר 2013

דבר העורכת - פרופ' שפרה שגיא

בימים אלו – עם סיומה של שנה רבת תהפוכות – נראה לי כי זו העת לערוך בדק בית וחשבון נפש באשר למצב החברתי-חינוכי שבו אנו נמצאים. לצערי, בדיקה כזו מביאה אותנו להכרה כי ילדים רבים מדי בישראל מרגישים "אחרים" בתחושת השייכות שלהם ובזהותם.

הקשר בין תחושת קוהרנטיות לבין פתולוגיה הקשורה באכילה ודימוי גוף בקרב מתבגרות בישראל: זיהוי קבוצות בסיכון - יעל לצר, זוהר ספיבק ואורנה צישינסקי

פתולוגיה הקשורה באכילה מייצגת טווח מחשבות והתנהגויות, מדימוי גוף שלילי עד לאנורקסייה ובולימיה נרבוזה. האטיולוגיה היא רב סיבתית וכוללת גורמים חברתיים, תרבותיים ומשפחתיים ואף גורמים אישיותיים, כמו דימוי גוף שלילי.

התנהגות אכילה וסיכון להפרעות אכילה בקרב מתבגרים בישראל - ברכה כץ

רמת זהות אני ופרופיל זהות אני בקרב מתבגרים הגרים בפנימייה לעומת מתבגרים הגרים עם הוריהם – יעל וילצ'יק-אביעד

מאמר זה מבקש לבחון, האם הפנימייה החינוכית מהווה עבור המתבגרים שבה "בית גידול" – מקום להעשרה, טיפוח וקידום, המאפשרים להם בהמשך להשתלב כבוגרים טובים יותר בחברה, או שמא מדובר ב"בית מחסה". בדיקת סוגיה זו נעשתה באמצעות שני משתנים: רמת גיבוש זהות אני ופרופיל גיבוש זהות אני, שנבנו על ידי צוריאל (1990). משתנים אלו מתבססים על ממצאי מחקרים קודמים שבהם נמצא קשר חיובי בין משתנים אלו לבין יכולת הסתגלות ותפקוד תקינים בהווה ובעתיד. קבוצת המחקר מנתה 207 תלמידים בכיתות ח--יב, שהתגוררו בפנימיות חינוכיות במרכז הארץ.

פנים אל פנים (Face-to-face) עם "ילדי הפייסבוק" (Facebook): כיצד ילדים תופסים את השימוש ברשת החברתית פייסבוק - מירן בוניאל-נסים ומיכל דולב-כהן

 ילדים ונוער פעילים באינטרנט ועושים זאת במיומנות רבה. אחד המרחבים הווירטואליים הפופולריים בימינו הוא הרשת החברתית פייסבוק. ניכר כי ילדים ונוער מוצאים ברשתות חברתיות סביבה נוחה לבחינת זהותם וביסוס מעמדם החברתי. הרשת החברתית פייסבוק אמנם מיועדת למשתמשים מעל גיל 13, אולם אין הדבר מונע מצעירים מתחת לגיל זה לחבור אליה.

הריאיון המוטיבציוני: עקרונות, מחקר ויישום - יצחק לנדר וורד סלונים-נבו

 הריאיון המוטיבציוני, המתואר במאמר זה, עשוי להיות לעזר לאנשי טיפול בתחומים שונים: בריאות פיזית ונפשית, רווחה, חינוך, התמכרויות ועבריינות, הן כמודל טיפולי קצר מועד העומד בפני עצמו והן תוך שילוב עם גישות טיפוליות אחרות. העקרונות האידאולוגיים המאפיינים שיטה טיפולית זו – שיתוף פעולה בין מטפלים למטופלים, הגברת המוטיבציה של מטופלים להשתנות ואוטונומיה וכבוד לרצונותיהם והחלטותיהם -- מתאימים לעבודה טיפולית וייעוצית עם פרטים, משפחות וקבוצות וכן עם קהילות המתמודדות עם מגוון של קשיים ומצוקות.

שלב תוכן