מפגש 1 (יוני 1991)

תוכן העניינים גיליון 1 (יוני 1991)

 

עיונים

  •  הרוסים באים – כיצד נקלוט אותם? – ד"ר זאב שפיינר
  •  העיקרון המרכזי בפנימייה כארגון – ד"ר יוחנן ווזנר
  • יאנוש קורצ'אק: אישיותו ומשנתו – יהודה כהנא
  •  על דמויות שאינן עוד – פרופ' קרל פרנקנשטיין ויחזקאל כהן

תמורות ושינויים

  •  שינויים ותמורות בעבודת עובדי נוער וצעירים – ד"ר אברהם לוי
שלב תוכן