מפגש 10-11 (מרץ 1998)

תוכן עניינים - גיליון 10-11 (מרץ 1998)

  • אהרן לנגרמן ז"ל – קורות חיים
  • לזכר אהרן – ברוך עובדיה

עיונים

  • היבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים של בידור ובילוי – פרופ' מנחם אמיר
  • חינוך מבוגרים ודמוקרטיה בתוך החברה האזרחית הגלובאלית של ימינו – פרופ' באד הול

עובדים ועבודה חינוכית-סוציאלית

  • עובדים חינוכיים-סוציאליים (סוציאל-פדגוגיים) באירופה, באפריקה ובארה"ב – ד"ר איתן ישראלי
שלב תוכן