מפגש 12-13 (מרץ 1999)

תוכן עניינים גיליון 12-13 (מרץ 1999)

עיונים
  • הדגם הרצוי למחנך פנימייה מקצועני בישראל – ד"ר עמנואל גרופר
  • תפיסת בני נוער את הווידיאו קליפים כגורם המשפיע על התנהגות אלימה של בני נוער – רויטל סלע-שיוביץ
הדרכה וטיפול
  • גילוי עריות: טיפול באמצעות מכתבים שלא על מנת לשולחם – יעל גבאי
משדה המחקר
שלב תוכן