מפגש 17 (מרץ 2003)

סקירת ספרים

  • עבריינות וסטייה חברתית – תאוריה ויישום, עורכים: משה אדד ויובל וולף – ד"ר מאיר חובב
  • עבודה קבוצתית בחברה רב-תרבותית, עורכות: לאה קסן ורחל לב-ויזל – חיים וינברג
  • טיפול ושיקום של נפגעי סמים בישראל: התפתחות, תאור מצב וסוגיות, עורך: ד"ר מאיר חובב – פרופ' גיורא רהב

מחזון למציאות - תהליך בניית חזון מקצועי לשירות לנוער וצעירים במשרד העבודה והרווחה - אברהם לוי

  
מאמר זה מתאר את תהליך בנייתו של החזון המקצועי של השירות לנוער וצעירים, במסגרת האגף לקידום נוער ומבוגרים ושירותי תקון במשרד העבודה והרווחה, וכן מהלכים שננקטו על מנת להטמיעו בשירות ולהופכו מחזון למציאות. 

רוקדות עם מילים: נרטיבים בחינוך הלא פורמלי - צבי בקרמן

המאמר מתאר ניסיון להבין טוב יותר את אחת ה"פדגוגיות" המזוהות עם תחומי החינוך האידיאולוגי-הערכי – פדגוגיות המופעלות בעיקר במסגרות חוץ-קוריקולריות או במה שמקובל לכנות "החינוך הלא פורמלי". מערכות אלה בונות את עצמן על בסיס של ניגוד קוטבי אל מול מערכות החינוך הפורמליות. ניתוח איכותי של ראיונות עומק חושף את דרכי התיווך התרבותי-ההגמוני המתקיימות גם בשדה חינוך זה.

תוצאות התערבות טיפולית ייחודית לגברים אלימים בבית-נועם - הצלחות, גבולות וקשיים - חגית הרטף, מירי לוין-רוזליס ונעמה בר-און

מטרת מאמר זה היא להציג את השינויים שחלו בגברים אלימים בעקבות טיפול שקיבלו בבית-נועם – מסגרת טיפולית חדשנית לטיפול בגברים אלימים. בית-נועם הינו מסגרת טיפולית-לימודית המיועדת להביא לידי הפסקת ההתנהגות האלימה ורכישת דפוסי התנהגות חלופיים. המחקר עוקב אחר קבוצת גברים אלימים שעברו תהליך טיפולי אינטנסיבי בבית-נועם.

אלימות של בני נוער בדיסקוטקים ובהופעות רוק - רויטל סלע-שיוביץ

מחקר זה בדק את מידת מעורבותם של בני הנוער באלימות בעת בילוי בדיסקוטקים ובהופעות רוק. במסגרת זו נבדקה השפעת המשתנים קבוצת השכלה (תלמידים מבתי ספר עיוניים, תלמידים מבתי ספר מקצועיים ובני נוער מחבורות רחוב), מין ושתיית אלכוהול על מעורבות בסוגי אלימות שונים – אלימות פיזית, אלימות מילולית ואלימות כלפי רכוש. הנתונים נאספו באמצעות שיטת הדיווח העצמי (שאלון שהועבר ל-921 בני נוער בני 15–18 שנים).

התמודדות עם אלימות במערכת החינוך - רמי בנבנישתי, רון אבי אסטור ורוקסנה מארצ'י

מטרת פרק זה היא לבחון דרכי התמודדות עם אלימות במערכת החינוך. תוך סקירה של הספרות המקצועית בתחום, אנו מתארים התערבויות מקובלות שונות ומתמקדים בעיקר בהתערבויות שהוכחו כיעילות או כמבטיחות בצמצום ממדי האלימות. בהמשך אנו מנסים לזהות מאפיינים של התערבויות שהוכחו כלא יעילות ושל התערבויות שיש מידע אמפירי המצביע על יעילותן בהפחתת התנהגויות אלימות בבית הספר. אחת המסקנות המרכזיות שלנו מהסקירה היא שבתי ספר חייבים לבחור בדרך התערבות המתאימה למצבם ולצורכיהם הייחודיים.

שלב תוכן