מפגש 25 (יוני 2007)

תהליכי הפרטה בקיבוצים ודרכי התמודדות עם עבריינות: הבדלי עמדות בין קיבוצים שמרניים וליברליים – תמר אבן-יוסיפזון ואלינה קורן

מטרת המחקר לבחון את הקשר בין תהליכי השינוי וההפרטה שעובר הקיבוץ למן שנות השמונים לבין העמדות של חברי הקיבוץ ביחס לאופן הטיפול הרצוי בסטייה ובפשיעה. המחקר יוצא מנקודת ההנחה כי השינויים הם חלק בלתי נפרד מהתנועה הקיבוצית וכי אין כורח לקשור אותם בתפיסה של משבר ואנומיה (התרופפות הנורמות החברתיות), כפי שעשו מחקרים קודמים. המחקר בודק אם חברים בקיבוצים שמרניים בעלי נטייה לקולקטיביזם וחברים בקיבוצים ליברליים, שעברו תהליכי הפרטה מואצים, נבדלים בהכרעתם אם לטפל בפשיעה בתוך הקיבוץ או לפנות לגורמי פיקוח רשמיים חיצוניים.

ספרו להם עלינו: סדנת פרידה של תושבי כדים כחודש לפני הפינוי – שלומית ברסלר ואסתר אבנון-כלב

בקיץ 2005 הנחינו סדנה לחברי היישוב כדים, במטרה לסייע להם בתהליך הפרידה מן היישוב ומן הקהילה. בסדנה עשינו שימוש בכלים מתחום הטיפול בהבעה ויצירה (דמיון מודרך, ציור, כתיבה ופסיכודרמה). מתוך תיאור הסדנה והתבוננות בתהליכים שהיא זימנה, עולה כוחם של הכלים היצירתיים בסיוע לתהליכי פרידה בהקשר הייחודי של תהליך ההתנתקות. מאמר זה ממחיש גם את כוחה הרב של הקהילה בהעצמת היחיד והמשפחה למול הקשיים הכרוכים במצב מיוחד זה.

מילות מפתח: עבודה קבוצתיתקבוצה גדולה, פסיכודרמה, דמיון מודרך, תכנית ההתנתקות, משאבי התמודדות, אמנות וקהילה, טקס מעבר, מרחב מעבר

 

התייחסות הספרות הפסיכואנליטית העכשווית לחריגות מכללי האתיקה המקצועית בתחום ההתנהגות המינית – גבי שפלר

קיום יחסי מין בין מטפל למטופלת בטיפול אנליטי, כמו בכל טיפול נפשי, אסור על פי החוק, ובה בעת הוא גם אחת ההפרות החמורות של כללי האתיקה המקצועית של הפסיכואנליזה.

מְרפאות ערביות מסורתיות בישראל והעצמתן את הפונות לטיפולן – אריאלה פופר גבעון ועליאן אלקרינאוי

מחקר זה מתבסס על ראיונות שנערכו עם מְרפאות ערביות מסורתיות ועם פונות לטיפולן בערים מעורבות במרכז הארץ ובקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב. ממצאי הראיונות מראים כי בעקבות הפנייה למְרפאה חוות הפונות תמורה, שהיבטיה אישיים וחברתיים כאחד. במאמר זה נמנים ומנותחים היבטים אלו, והמסקנה העולה ממנו היא שהמְרפאה המסורתית הערבית בישראל משמשת סוכן העצמה לפונות אליה. העצמה זו, שהשפעתה ניכרת בעיקר בקרב הפונות המנהלות קשר רציף ומתמשך עם המְרפאה, אינה העצמה חברתית אלא העצמה אישית.

הבדלי מגדר במאפייני הפשיעה, בהתמכרות לסמים ובשינויים שחלו במרכיבי האישיות וברגשות השליליים של אסירים מכורים ה"נקיים" מסמים – גילה חן ואורי תימור

מטרת המחקר היא לבדוק הבדלי מגדר במאפייני הפשיעה, בהתמכרות לסמים ובשינויים שחלו במרכיבי האישיות וברגשות השליליים של אסירים מכורים ה"נקיים" מסמים. אוכלוסיית המחקר כללה 119 אסירים מכורים ה"נקיים" מסמים – 65 גברים ו-54 נשים. המשתתפים במחקר ענו על שאלון סוציו-דמוגרפי, שאלון תחושת קוהרנטיות, שאלון חרדה ושאלון עוינות. ממצאי המחקר לא הצביעו על הבדלי מגדר במאפייני הרקע, למעט רקע של התעללות מינית בשיעור גבוה בקרב אסירות. בנוגע למאפייני הפשיעה – נמצא שאסירים התחילו את "הקריירה" הפלילית שלהם בגיל צעיר יותר לעומת אסירות.

הכישורים המקצועיים של עובדים חינוכיים-סוציאליים הנדרשים לשם הכרה מקצועית – מסגרת מושגית – AIEJI ועמנואל גרופר

(חובר על ידי המשרד האירופי של האגודה הבין-לאומית של העובדים החינוכיים-סוציאליים (AIEJI). עריכה והפקה של המהדורה העברית: עמנואל גרופר)

סקירת ספרים

  • נוער בישראל 2004,עורכים: גיורא רהב, יוחנן ווזנר ומיכל ונדר שוורץ עמנואל גרופר
  •  Learning in places: The informal education reader, Edited by Zvi Bekerman, Nicholas Burbules & Diana Silberman-Keller – שמחה שלסקי
 

 

שלב תוכן