מפגש 31 (יוני 2010): ילדים ונוער מתמודדים עם לחץ במציאות הישראלית: גישה סלוטוגנית במחקר ובמעשה

סקירת ספרים

 

  • Challenges for child and youth care: A German-Israeli dialogue.Edited by Emmanuel Grupper, Josef Koch & Friedhelm Peters  -- יצחק קשתי
  • סגנונות קיום: היבטים עיוניים מדעיים ויישומים,בעריכת יעקב רנד ודינה שקולניק – שלמה קניאל
שלב תוכן