מפגש 5 (מאי 1995)

תוכן עניינים - גיליון 5 (מאי 1995)


עיונים 

  • החינוך לדמוקרטיה – יהודה כהנא
  • הטיפול באדם המפגר ובמשפחתו לקראת שנות 2000 – ד"ר יצחק קנדל

מן השדה

  • בקרה והערכה של צוות עובד הוראה ב"מפתן" – אברהם מועלם ויהודית קידרון  
שלב תוכן