מפגש 6 (1995)

תוכן עניינים - גיליון 6 (1995)

 
גדעון הלוי ז"ל
  • קיצור תולדות חיים
  • דברים לזכר גדעון הלוי ז"ל – זכריה גמליאל
  • על חברי גדעון – רפי קאופמן
  • המטפלת במעון למפגרים – גדעון הלוי
  • יחס ההלכה והמוסר היהודי למפגר בשכלו – הרב ד"ר צבי מרקס
  • מסקינר ועד קרל רוג'רס: היבט הומוניסטי בעיצוב התנהגות של מפגרים – ד"ר ארנון לויתן
שלב תוכן