"איך להשתחרר ממלתעות החיים?" שיח מקוון עם מתבגר על התאבדות - ניתוח פנייה לפורום ער"ן - יצחק גילת ושרה רוזנאו

קבוצות תמיכה מקוונות נעשו בעשור האחרון יעד פופולרי של פנייה לעזרה בעת מצוקה, כולל במצבים אובדניים. העבודה הנוכחית התמקדה בתיאור וניתוח של "שיחת התאבדות" לקבוצת תמיכה מקוונת (פורום) של עזרה ראשונה נפשית (ער"ן). הפנייה התקבלה מנער בן חמש-עשרה, אשר שיתף את חברי הקבוצה בלבטיו בנוגע לחוסר הטעם שבחיים, ובמחשבות האובדניות שהתעוררו אצלו כתוצאה מכך. בעקבות הפנייה התפתחה שרשרת של חילופי תגובות בין המשתתפים בפורום -- תורני ער"ן ומשתתפים אחרים -- לבין הנער. בסופו של התהליך כתב הנער שהתגובות נתנו לו נקודת מבט נוספת על משמעות החיים, והצהיר על כוונתו להמשיך את השיחה עם אנשי מקצוע.

המאמר מציג ומנתח את האסטרטגיות שבהן השתמשו העונים על מנת לשנות את העמדות האובדניות של הנער, ודן בהשפעת המאפיינים של סביבת הייעוץ המקוונת על יעילות ההתערבות במצבים של פניות אובדניות.
 
מילות מפתח: התאבדות, מתבגרים, ער"ן, שיח מקוון, קבוצת תמיכה, אסטרטגיות התמודדות.