אינטראקציות בין הורים לילדיהם בעת קריאת ספר לילדי גן עם ADHD וללא ADHD: הערכת מאפייני התנהגות ושיח - דורית ארם והדר חזן

המאמר עוסק בתיווך הורים בעת קריאת ספרים לילדיהם, תוך השוואה בין מאפייני קריאת הספר לילדי גן עם להפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות (ADHD) וללא לקות זו. ניתוח התיווך התמקד בבחינת ההתנהגות ואופי השיח של ההורה עם הילד ומידת מעורבות הילד בשיח והתנהגותו. במחקר השתתפו 64 ילדי גן והוריהם. מחצית מהילדים אובחנו במרפאת קשב כילדים עםADHD . אופי התיווך של ההורה הוערך באמצעות סרט וידאו שתיעד את ההורה מקריא לילדו ספר בבית בשעות אחר הצהריים. האינטראקציות תועתקו ונותחו. השוואת האינטראקציות הראתה הבדלים בסגנון האינטראקצייה בין הקבוצות. מבחינת התנהגותם של ההורים, הורים לילדים עם ADHD השתמשו בחיזוקים מעטים יותר ובהערות משמעת רבות יותר מאשר הורים לילדים ללא ADHD. הם גם השתמשו במגע רב יותר עם ילדיהם (כמו למשל אחיזת ידו של הילד) מאשר הורים לילדים בלי ADHD. מבחינת השיח, הורים לילדים עם ADHD הרחיבו פחות בשיח בעת הקריאה. כמו כן מצאנו כי ילדים עם ADHD הראו תנועתיות ובריחות קשב רבות יותר בעת האינטראקציות וכן היו מעורבים פחות בשיח מילדים ללא ADHD. לאחר שנטרלנו את גיל הילדים, השכלת האמהות ומשך האינטראקצייה, כמות ההבדלים בין הקבוצות הצטמצמה. עם זאת, התנהגותם של הורים לילדים עם ADHD אופיינה במגע רב יותר, והשיח אופיין במספר שאלות קטן יותר. גם בנטרול משתני הרקע ומשך האינטראקצייה, ילדים עם ADHD הראו תנועתיות ובריחות קשב רבות יותר. מהמחקר הנוכחי עולה כי עצם קיומה של הפרעת ה-ADHD תורם לאופי התקשורת בין ההורה לילד בעת קריאת ספר. כיוון שאינטראקציות הורה--ילד בעת קריאת ספר שכיחות בגיל הצעיר ויש להן פוטנציאל לתרום להתפתחותו, יש מקום לחשוב על הדרכה של הורים לילדים צעירים עם ADHD בתחום זה. להערכתנו, באמצעות התערבות פשוטה יחסית, ניתן לסייע להורים להפוך אינטראקציות אלה לחוויה נעימה ומקדמת.
מילות מפתח: קריאת ספר, גיל רך, אינטראקצייה הורה--ילד, הפרעות קשב והיפראקטיביות בגן, ניצני אוריינות