"אי-אפשר להתנהג ממש כמו אמריקני כאן בישראל!": גיבוש זהות אצל ילדים ובני נוער טרנס-לאומיים צפון אמריקנים-ישראלים – לורה סיגד ורבקה איזיקוביץ'

 יותר ויותר משפחות מהגרים ברחבי העולם שומרות על קשרים בו-זמניים חזקים בארץ מגוריהם ובארץ מוצאם גם יחד. הצפון אמריקנים בישראל הם קבוצת מהגרים אחת המייצגת את התופעה העולמית הזאת. מחקר זה השתמש בשיטות מחקר אתנוגרפיות מוכוונות ילדים ונוער בקרב ילדים ממשפחות טרנס-לאומיות אמריקניות-ישראליות. אנו מציגות בחינה פנומנולוגית של גיבוש הזהות שלהם ושל חוויותיהם הטרנס-לאומיות, המשתרעות על פני הפער הצפון אמריקני--ישראלי. המאמר מתמקד באופן שבו ילדים אלו תופסים קודים התנהגותיים-חברתיים בקבוצות השווים בסביבות החברתיות שאליהן הם משתייכים. מצאנו שהאופן שבו הילדים ובני הנוער הטרנס-לאומיים מפתחים ומבינים את תחושת ה"עצמי" שלהם משתנה על פי המין. חוויית הטרנס-לאומיות שלהם מובילה להיווצרות זהות ממודרת ולהתפתחות מיומנויות שמכינות אותם להשתתפות גלובלית יעילה.

מילות מפתח: טרנס-לאומיות, מהגרים טרנס-לאומיים, ילדים ובני נוער טרנס-לאומיים, מהגרים צפון אמריקנים בישראל