אפשר 1 (יוני 1977) (אזל)

תאריך: 
01/06/1977
תקציר: 

גיליון זה יצא לאור במלאת עשור לפעילות העמותה. כולל מאמרים בנושאים כמו מעצרם של קטינים, מבנה רשות חסות הנוער, אור על עמותת אל"י.