אפשר 6 (אוקטובר 1999): זכויות הילד

תאריך: 
30/09/1999
תקציר: 

גיליון זה הוקדש לזכויות ילדים בישראל. לא במקרה זכתה המאה העשרים לכינוי: "המאה של הילדים", שכן מראשית המאה ובמיוחד ממחציתה החלה להתפתח ברוב החברות בעולם התודעה שגם לילדים יש זכויות וכי יש לעשות מאמץ מאורגן כדי להבטיח להם זכויות ולהעניק הגנה מירבית. למרות השוני בין חברות ותרבויות שונות יש בסיס משותף לתפישה שיש להעניק לילד מגוון זכויות. בסיס משותף זה הוביל לגיבוש האמנה הבינלאומית לזכויות הילד. בגיליון מאמר המרחיב בנושא זה מאת ד"ר יצחק קדמן, ועוד הוסיפו בין השאר: ד"ר פיליפ וירמן – "ישראל וזכויות הילד", ד"ר יצחק קדמן – "זכויות הילד בישראל – הלכה ומעשה", ועו"ד יאיר רונן – "על זכויות הילד בחברה רב-תרבותית".     

תוכן העניינים:

  • ישראל וזכויות הילד – ד"ר פיליפ וירמן
  • דבר העורך – ד"ר חזי אהרוני
  • מנהיגות ירוקה: בני נוער יוצאי אתיופיה תופסים מנהיגות – רון פרזיילר ומלקמו יעקב
  • זכויות הילד בישראל – הלכה ומעשה – ד"ר יצחק קדמן
  • הצעות שאפשר לנסות – יהושע איילון
  • חידון זכויות וחובות ילדים
  • על זכויות הילד בחברה רב-תרבותית – יאיר רונן
  • יזמים צעירים – יחיאלה ארבל ורינה תנא
  • שיר רוק כגלאי מצוקות של נוער  - חיים מזר