בוגרים של פנימיות חינוכיות בישראל: תמונת מצב – ענת זעירא ורמי בנבנישתי

המחקר עוסק בבוגרי פנימיות חינוכיות בישראל, מספר שנים לאחר שעזבו את כפר הנוער. מטרת המחקר היא לתאר את תפיסתם כעת לגבי השהות בכפר הנוער, את המעבר מכפר הנוער לחיים עצמאיים ואת מצבם של הבוגרים בשורה של תחומי חיים (למשל: השכלה, תעסוקה והכנסה, בריאות ומשפחה). המדגם הארצי נערך בשני שלבים ושילב שיטת דגימה שכבתית לא פרופורציונלית עם דגימת מכסה. בסך הכול רואיינו 500 בוגרים (50 מתוכם בוגרי נעל"ה). ממצאי המחקר מצביעים על תמונה חיובית של מצב הבוגרים. רובם סיימו את כפר הנוער ובידם תעודת בגרות מלאה; רובם שירתו בצבא שירות מלא; לרובם יש מקום מגורים קבוע והכנסה קבועה, אם כי נמוכה בהרבה מהשכר הממוצע במשק, ולרובם רשתות חברתיות ויחסים אינטימיים ומשפחתיים תקינים. עם זאת, ישנה קבוצה, הכוללת כעשרה אחוזים מן הבוגרים, שמצבה אינו משביע רצון. ניתוח ראשוני של הממצאים מצביע על כך שהבוגרים יוצאי אתיופיה הם קבוצה חלשה יותר לעומת קבוצות המוצא האחרות. עם זאת, נראה שמצבם של בוגרים אלה טוב בהרבה בהשוואה למצבם של יוצאי העדה האתיופית באוכלוסייה הכללית, וכי לשהות בכפרי הנוער הייתה השפעה מיטיבה על מצבם כבוגרים בחברה הישראלית. לממצאי המחקר יש השלכות ברורות למדיניות הדרושה בתחום ההכנה של בוגרי כפרי נוער לחיים עצמאיים וכן לצורך במסגרות תומכות לחלק מהבוגרים, גם בתקופה שלאחר סיום השהות בכפר הנוער. נוסף על כך, יש להמשיך ולזהות את מאפייני הקבוצות החלשות יותר, על מנת שאפשר יהיה לזהות אותן כבר בשלבים מוקדמים, להיטיב את הכנתן ליציאה מכפר הנוער וללוותן בהמשך.

מילות מפתח: מעבר לבגרות של צעירים, כפרי נוער, פנימיות חינוכיות, בוגרי השמות חוץ-ביתיות