גורמי סיכון וחוסן בקרב מתבגרים עולים ממדינות שהשתייכו לברית המועצות – לודמילה רובינשטיין, יוליה מירסקי, יאנה שרגה וורד סלונים-נבו

מתבגרים החווים הגירה נאלצים להתמודד עם מטלות ההסתגלות לחברה חדשה שעה שהם שרויים בשלב התפתחותי המאופיין בשינוים רבים. מטרת המחקר הייתה להבין כיצד חלק מהמתבגרים האלה מצליחים להתמודד עם הקשיים ולהתגבר עליהם, בעוד שאחרים מפתחים קשיים ארוכי טווח. המחקר כלל הערכה פסיכולוגית וחברתית של מתבגרים, בני 12 עד 15, שעלו לישראל ממדינות שהשתייכו בעבר לברית המועצות, ושהחלו לגלות סימנים של קשיי הסתגלות. 245 מתבגרים רואיינו בתחילת שנת הלימודים תשס"א ו-167 מתוכם רואיינו שוב כעבור שנה. הממצאים הצביעו על כך, שרמת התפקוד הבסיסית בתחומים השונים (בתחום הפסיכולוגי, מעורבות בהתנהגויות מסכנות, הישגים בלימודים, שליטה בשפה ושביעות רצון מבית הספר) ניבאה בצורה הטובה ביותר את רמת התפקוד של המתבגרים כעבור שנה. מתבגרים שרמת תפקודם הבסיסית הייתה טובה, השתפרו, ואילו אלה שרמת תפקודם הבסיסית הייתה נמוכה – הידרדרו עוד יותר. בניגוד להשערה, גורמים משפחתיים לא ניבאו משמעותית את ההצלחה להתמודד עם הקשיים או את הכישלון בכך. המאמר דן בהשלכות הממצאים על הבנת הסיכון למתבגרים בהגירה ועל התערבויות עם אוכלוסייה זו.

מילות מפתח: הגירה, התבגרות, גורמי סיכון