גורמי רקע הקשורים ל-ADHD בקרב ילדי פנימיות והקשר בין ההפרעה לבין תפקודם ההתנהגותי, החברתי והרגשי – טלי שפלר-בסרמן ורמי בנבנישתי

 מחקר זה התמקד ב-ADHD (הפרעת קשב וריכוז והיפראקטיביות) בקרב ילדים ובני נוער ששהו בפנימיות בפיקוח משרד הרווחה.המחקר בחן, מה הם גורמי הרקע הקשורים ל-ADHD, וכיצד הפרעה זו קשורה למצבם הרגשי ולהתנהגותם של הילדים בפנימייה.

המחקר התבסס על ניתוח משני של נתונים, שנאספו באמצעות שאלונים מובנים בשיטת הרף. המדגם כלל 5,563 ילדים בפנימיות שיקומיות, טיפוליות ופוסט-אשפוזיות. ממצאי המחקר הצביעו בעיקר על כך שלמעל לשליש מכלל אוכלוסיית חניכי הפנימיות הייתה אבחנה של ADHD. מצאנו כי בקרב הבנים בפנימיות שיעור ה-ADHD היה כפול מזה שאצל הבנות. כמו כן נמצא שלילדים עם אבחנה של ADHD היו בעיות רבות יותר בתחום הרגשי, בתחום החברתי ובתחום ההתנהגותי, בהשוואה לחניכים ללא ADHD. הדיון מדגיש את החשיבות של התייחסות חינוכית-טיפולית לילדים המאובחנים ב-ADHD ומציע דרכים שונות להרחבת הטיפול בהם.
מילות מפתח: ילדים בסיכון, פנימייה, הפרעת קשב וריכוז והיפראקטיביות(ADHD)