גיליון 20 (דצמבר 2009) מחבקים: השיח בין משפחה, מסגרת חוץ-ביתית וקהילה והשפעתו על החניך

תאריך: 
01/12/2009
תקציר: 

 לכל בית יש ריחות משלו, הטעמים המיוחדים לו, הצבעים השייכים לו, השירים, הקולות, השפה המיוחדת שלו ו...האנשים שבו. כל אלו הם חלק מכל אחד מאתנו ומהווים עבורנו עוגן וכן מקור געגועים לבית שהיה לנו, שהיינו רוצים שיהיה לנו...
 
לאיזה בית מתגעגעים ילדים שהוצאו מביתם? איזה חסר הם כמהים להשלים?
אילו קולות מהדהדים באוזניהם בשכבם לישון, בחלקם את חדרם עם ילדים שאינם אחיהם.
אילו זיכרונות עולים בהם?
אילו ריחות מעוררים את החושים שלהם?
איפה הבית שלהם?
 
סוגיות אלו, שאינן מרפות מסדר יומם של מי שאחראים להעניק לילדים אלו חלופות בית הולמות ומשקמות – היא בלבו של גיליון זה. קשת הנושאים הנכללים בו מרחיבה ודנה, בין השאר, גם בדילמות של המטפלים שלוקחים על עצמם תפקיד של "מצילים"; בקושי של אנשי הצוות לעבד את הפרידה מהחניכים ולהתמודד עמה; בניסיונות לראות בהורים שמעדו בדרך שותפים לחינוך ילדיהם ולהעניק להם הזדמנויות להיות מעורבים בחינוכם, ואף לראותם כאנשים עם צרכים משלהם, ולא רק כהורים שעליהם תווית של כישלון.


תוכן עניינים

 • דבר העורכת – מרים גילת
שותפות עם משפחה וצוות
 • זה היה ביתי –  איריס טולידנו  
 • מסע אחר – למידה ברוח אחרת – ד"ר מרים גולן וד"ר אורלי דביר      
 • זרקור על נווה צאלים   
 • זרעים של שותפות: מודל למעורבות הורים בערוגות ירק – עדי קינן, לב ברמן ויורם הרטוגזון
 • תיקון וריפוי באמצעות עיסת נייר – הילה בן דוד ועינת גפן גל
 • הנער והמשפחה במעונות חסות הנוער – ניסים סמדג'ה, איילת כוכבי סמסליק וחיים מויאל
 •  בין ההווה והעתיד – ספאא חרבאוי, ניבאל אקטיש ונרג'ס בלוס
 •  קשרי משפחה-ופנימייה – חמוטל גורדון-שמיר
 •  אדם עם פיגור שכלי במסגרת חוץ-ביתיתד"ר דליה נסים   
פרידות ו"פנטזיית ההצלה"
 • בוגרי יב נפרדים מהפנימייה ומהצוות – מעיין בורשטיין
 • "מיזם הורים" – מעיין בורשטיין
צעירים חסרי עורף משפחתי בקהילה  
 • מסלול המראה – רצף טיפולי בשירות לנוער וצעירים – שבי אהרון
 • גשר לעצמאות – רונן גולדברג
 • עובדים עם כוכבים – מומי אלמוג
 • התערבות במרחב הבלתי פורמלי – שלי נתן
******
 • סטנדרטים להשמה בפנימיות ובמשפחות אומנה – ד"ר עמנואל גרופר
 • מידע מיד"א
 • טור אחרון – היחידה לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים – נחום מיכאלי   

לגיליון המלא