דפוסי התקשרות והיבטים תוך-נפשיים ובין-אישיים של מנהיגוּת - רבקה דוידוביץ-אפשטיין

המחקר הנוכחי בדק את הקשר בין דפוסי ההתקשרות של הפרט לבין היבטים שונים של מנהיגוּת (מניעים להנהיג, תפיסת מסוגלוּת להנהיג במצבי מנהיגוּת שונים וסגנון מנהיגוּת). במחקר זה נעשתה לראשונה חקירה ישירה איכותית של מניעיו של הפרט להנהיג ותפיסת המסוגלוּת שלו להנהיג במצבי מנהיגוּת שונים באמצעות ראיונות עם מנהיגים. על סמך ראיונות אלה נבנו שאלוני דיווח עצמי לבחינת המניעים להנהיג ותפיסת המסוגלוּת להנהיג במצבי מנהיגוּת שונים. כמו כן נבנה שאלון דיווח עצמי מקיף להבחנה בין מנהיגוּת כריזמתית אישית לבין מנהיגוּת כריזמתית חברתית. נבדקים השיבו על שאלונים אלה ועל שאלון דפוסי התקשרות. מממצאי המחקר עולה כי תיאוריית ההתקשרות אכן רלוונטית להבנת ההבדלים בין פרטים בהקשר של התפתחותו של מנהיג, תוך התייחסות למניעיו של הפרט להנהיג, למסוגלוּת העצמית שלו להנהיג ולסגנון מנהיגותו.

מילות מפתח: דפוסי התקשרות, הֲניעה להנהיג, מסוגלוּת עצמית, התפתחות מנהיגוּת, סגנון מנהיגוּת, מצבי מנהיגוּת.