האינטרנט כמשאב לעבודה עם נוער בסיכון: עמדות של נוער בסיכון ונוער נורמטיבי כלפי השימוש באינטרנט – אורית מנור-מולדון ושלמה רומי

 מטרת המחקר הנוכחי הייתה לסקור שימוש באינטרנט של בני נוער בכלל ושל נוער בסיכון בפרט, לבחון את ההבדלים במידת תפיסת המסוגלות העצמית שלהם ואת ההבדלים בעמדותיהם כלפי השימוש באינטרנט לצרכים שונים, כגון: ייעוץ, קשרים חברתיים והרחבת תחומי עניין. המדגם כלל 101 נבדקים שנחלקו לשתי קבוצות מחקר; קבוצת המחקר העיקרית הייתה נוער בסיכון המצוי בקשר טיפולי, ליווי או מעקב ביחידות לקידום נוער או בקשר עם ניידות "ילדי הלילה". קבוצת ההשוואה הייתה של נוער נורמטיבי וכללה בני נוער הלומדים בבתי ספר תיכוניים באזור המרכז. לנבדקים הועברו שאלונים בתחום הדמוגרפי,/וכן שאלונים להערכת המסוגלות העצמית ולאופן השימוש במחשב.

ממצאי המחקר הצביעו על הבדלים בולטים בין קבוצות המחקר ברקע הדמוגרפי ועל כך שתחושת המסוגלות העצמית של בני הנוער בסיכון הייתה נמוכה מזו של בני נוער נורמטיבים. עם זאת לא אוששה השערת המחקר המרכזית, אשר הניחה כי נוער נורמטיבי ישתמש באינטרנט יותר מאשר נוער מנותק. לא נמצאו הבדלים בין שתי הקבוצות הנחקרות ברמות המובהקות של המתאמים שנמצאו בצרכים לשימוש באינטרנט, וכן לא נמצאו הבדלים מובהקים בין התכנים שאותם מחפשים בני נוער נורמטיבים לבין התכנים שמחפשים בני נוער מנותקים. על פי ממצאי המחקר נראה כי הנוער המנותק הצטרף זה מכבר לעולם הווירטואלי ומשתמש בו בתדירות גבוהה. משמעויות הממצאים ויישומם יידון לאחר פירוט ממצאי המחקר.
 
מילות מפתח: נוער בסיכון, נוער נורמטיבי, האינטרנט כמשאב חברתי