האם טקסים בוני משמעת וכבוד מועילים? - ליעזר יריב

במחקר נבחן האם בבתי הספר שיש בהם תקנון וטקסים בוני משמעת וכבוד (מסדר, עמידה כשהמנהל נכנס) יש בעיות משמעת פחותות מאשר בבתי ספר שטקסים אלה אינם קיימים בהם. במדגם שיטתי כלל-ארצי, 127 מנהלי בתי ספר השיבו על שאלונים שפותחו במיוחד למחקר זה ונשלחו בדואר. מרביתם (%)93 ציינו שבבית ספרם יש תקנון שעודכן בשנה שבה נערך המחקר (50%), בשנה שקדמה לה (36%) או בשנתיים שלפני כן (7%). רק 7% ציינו שבבית ספרם לא נכתב תקנון. לא נמצא כל הבדל ברמת המשמעת בין בתי ספר שמנהלים תקנון לאלה שאינם מנהלים אותו, וגם לא בקשר למועד העדכון. מסדר בוקר מתקיים באופן סדיר בכמחצית מבתי הספר (45%) ובאופן חלקי ב-9% מהם. נמצא שבבתי הספר שעורכים מסדר מפעם לפעם, רמת המשמעת גבוהה יותר מאשר באלה שעורכים מסדר בקביעות או שאינם עורכים אותו כלל. חובת עמידה כאשר המנהל נכנס לכיתה מתקיימת בשליש מבתי הספר, רובם דתיים. גם קיום טקס זה או היעדרו אינם משפיעים על רמת המשמעת. הממצאים נדונים על פי גישת הפדגוגיה הביקורתית ותאוריית השכפול של בורדייה (Bourdieu, 1977).

מילות מפתח: משמעת, תאוריית השכפול, בתי ספר, תקנון, מסדר