האקלים התרבותי בפנימייה אנתרופוסופית - רות גוטפריד, אנדראה ליטווין וד"ר עמנואל גרופר

מאמר זה עוסק באקלים התרבותי בפנימייה אנתרופוסופית. הוא כולל סקירה כללית על הגישה האנתרופוסופית, עיסוק נרחב בביטוייה של האנתרופוסופיה בחינוך וכן מחקר שדה שמטרתו תיאור מפורט של האקלים התרבותי בפנימייה טיפולית – "קהילת טוביה", המיישמת את התפיסה האנתרופוסופית. המחקר נערך כמחקר אתנוגרפי, ונעשה בו שימוש בריאיונות פתוחים ובתצפיות משתתפות, ספונטניות ומובנות כאחד. במהלך ניתוח הממצאים נעשה ניסיון להציג את האופן שבו הערכים, הנורמות ודפוסי ההתנהגות הנובעים מאורח החיים האנתרופוסופי באים לידי ביטוי בחיי היום-יום של החניכים והצוות בפנימייה זו.