הדרכה ממוקדת מוזיקה: מקום המוזיקה ומשמעותה בהדרכה בתרפיה במוזיקה – דורית אמיר

 
הדרכת תרפיסטים במוזיקה מהווה חלק חיוני ואינטגרלי מדיסציפלינת התרפיה במוזיקה. מטרת מאמר זה היא להציג מודל של הדרכה ממוקדת מוזיקה (music centered music therapy supervision), לבחון את מקום המוזיקה ומשמעותה כמו גם את מקום המדריכה במודל זה ולעגן אותו בשיח תאורטי, המשלב רעיונות משדות התרפיה במוזיקה והמוזיקה עם מונחים הלקוחים משדה הפסיכולוגיה, מהתאוריה האינטרסובייקטיבית. המאמר מציג סקירה היסטורית של ספרות העוסקת בנושא ההדרכה בתרפיה במוזיקה, ומתמקד בשתי גישות עיקריות בהדרכה ממוקדת מוזיקה: גישה שבמרכזה הקשבה למוזיקה מוקלטת מתוך חדר הטיפול וגישה שמתמקדת ביצירת מוזיקה חיה בשעת ההדרכה. במאמר מובאות מספר דוגמאות המכניסות את הקורא לכמה ממפגשי ההדרכה שלי. הדוגמאות מייצגות תהליכים ואופנים שונים של עבודה מוזיקלית עם מודרכים. הדיון מתמקד במשמעויות, מטרות וצורות עבודה מוזיקליות כמו גם בהתערבויותיי כמדריכה ומעגנם בשיח התאורטי. לסיכום מובאות המשמעויות העיקריות של המוזיקה במודל הדרכה זה ומודגשת חשיבותה בהדרכת תרפיסטים במוזיקה. 
 
מילות מפתח: תרפיה במוזיקה, הדרכה, הדרכה ממוקדת מוזיקה
.