הזיקה בין אלימות בין זוגית לבין תחושת היכולת בקרב נשים בחברה הבדואית-ערבית בהקשר של דפוס משפחה פוליגמי/מונוגמי ד"ר עליאן אלקרינאוי וד"ר רחל לב-ויזל

 

מחקר זה בדק את הקשר בין תחושת יכולת לבין אלימות בין בני זוג בקרב נשים בדואיות בהקשר לדפוס המשפחה, פוליגמית לעומת מונוגמית, בחברה הבדואית-ערבית. המדגם כלל 81 נשים (40 נשים ראשונות ממשפחות פוליגמיות, ו-41 ממשפחות מונוגמיות) שנדגמו באמצעות עובדי רווחה בשלושה יישובים בדואיים בדרום הארץ. הנבדקות התבקשו למלא שאלון ובו משתנים דמוגרפיים, תחושת יכולת אישית ותפיסת החשיפה לאלימות     (PMWI: 1989, Tolman, 1995). הממצאים הצביעו על רמה גבוהה יותר של תחושת יכולת ומידה קטנה יותר של תפיסת חשיפה לאלימות מצד הבעל בקרב נשים מונוגמיות בהשוואה לנשים פוליגמיות. ממצאים אלו נדונים בהקשר להשלכות מעשיות בתחום ההתערבות החברתית.