היבטים חברתיים ופסיכולוגיים בתהליך סגירה של פנימייה - תרצה מיכאלסון

 לאחר 40 שנות פעילות, נסגרה פנימייה לבנות בעלות צרכים מיוחדים. הפנימייה שהייתה בבעלות עירונית נסגרה מסיבות תקציביות. ההודעה על כוונת הסגירה ניתנה אמנם שנה מראש, אך הייתה רוויה אמביוולנטיות ומסרים מנוגדים. למרות זאת הצליחו  המנהלת והצוות המוביל להכיל ולתכנן את תהליך הסגירה ולהתייחס לתהליכים החברתיים והפסיכולוגים שהשפיעו הן על החניכות והן על צוות העובדים. חשוב להדגיש שהיה מדובר בחניכות שעברו חוויות נטישה בעברן, וסגירת הפנימייה הפגישה אותן פעם נוספת עם אובדן ודחייה. גם העובדים, חלקם ותיקים מאוד וממקימי המקום, חוו תגובות אבל ומשבר קיומי.

המאמר יתאר בהרחבה את תהליך הסגירה מההיבט הארגוני ומההיבט הרגשי. יתוארו העקרונות המקצועיים שהנחו את הצוות המוביל והלבטים והקשיים בזמן מימושם בשטח.