הנחיות לכותבים - כתב העת מפגש

מערכת כתב העת מפגש מקבלת מאמרים מחוקרים וכותבים מהתחומים פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך, סוציולוגיה, קרימינולוגיה, אנתרופולוגיה ומדעי ההתנהגות. 

המאמרים המוגשים למערכת עוברים תהליך של הערכה ושיפוט אנונימיים על ידי סוקרים מומחים. תהליך ההערכה נמשך כשישה חודשים.

המערכת רואה כברור ומובן שמאמר המוגש לפרסום ב"מפגש" לא נשלח ולא פורסם בשום כתב עת אחר בארץ.
  •  כתב היד יכיל עד 25 עמודים, ויש להדפיסו בפורמט Word, ברווח כפול (בגופנים דוִד בעברית ו-Times new roman בלועזית ובגודל 12) ולשלחו בדואר אלקטרוני.
  • בעמוד נפרד יודפסו שם המחבר, תפקידו ומקום עבודתו, מספרי טלפון (עבודה, בית, סלולרי, פקס) וכתובת דואר אלקטרוני.
  • יש לצרף תקצירים בעברית ובאנגלית בהיקף של כ-150 מילים כל אחד ומילות מפתח.
  • המערכת שומרת לעצמה את הזכות להכניס תיקוני עריכה וסגנון. מאמר שלא יעמוד בכללים יוחזר למחברו, והוא יתבקש להתאימו אליהם.
המערכת אינה מחזירה את כתבי היד. כותבי המאמרים מקבלים תדפיסים של המאמרים.
 
כתיבת מקורות  
  • שמות מחברים לועזיים הנזכרים בגוף המאמר ייכתבו בעברית, ובסוגריים ייכתבו השמות בלועזית ושנת הפרסום. יש להקפיד על הקלדת כל הסוגריים בטקסט בגופן דוד.
  • כל ההפניות במאמר תסודרנה לפי סדר א"ב של שמות המחברים - תחילה בעברית ואחר כך בלועזית - ותצוינה ברשימת מקורות מלאה. גם רשימת המקורות תסודר בשיטה הנ"ל.
  • אם יש שני מחברים לפריט, שניהם יוזכרו בכל ההפניות. שלושה, ארבעה או חמישה מחברים יוזכרו כולם בהפניה הראשונה, ומן ההפניה השנייה ואילך ייכתב שם המחבר הראשון בתוספת "ועמיתים" (et al.). אם יש שישה מחברים ומעלה, יירשם שם המחבר הראשון בתוספת "ועמיתים" (et al.) כבר בהפניה הראשונה.
  • יש להקפיד על רישום המקורות, ממצאים סטטיסטיים ולוחות על פי הנחיות APA. להלן דוגמאות לרישום המקורות:

ספר

בן-עזר, ג' (1992). כמו אור בכד. ירושלים: ראובן מס.
Folberg, J., & Taylor, A. (1984). Mediation: A comprehensive guide to resolvingconflicts without litigation. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
כתב עת
פרנקנשטיין, ק' (1957). התפתחות האינטליגנציה אצל ילדי עוני. מגמות, ח(2), 153–170.
Sampson, R.J., & Laub, J.H. (1994). Urban poverty and the family context of delinquency: A new look at structure and process in a classic study. Child Development, 65(2), 523–540
פרק בתוך ספר ערוך
גווילי, ר' ואיתמר, ה' (1997). רב-שיח בין חניכים ובוגרים יוצאי אתיופיה. בתוך א' עמיר, א' זהבי ור' פרגאי (עורכים), שורש אחד וענפים רבים (ע' 146–159). ירושלים: מאגנס.
Fry, D.P., & Fry, C.B. (1997). Culture and conflict-resolution models: Exploring alternatives to violence. In D.P. Fry & K. Björkqvist (Eds.), Cultural variation in conflict resolution (pp. 9–23). NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
מקור מהאינטרנט
Hiltz, R.S. (1997). Impact of college-level course via asynchronous learning networks: Some preliminary results. JALN, 1(12). Available at http://www.aln.org/alnweb/journal/issue2/hiltz.htm.

את המאמרים יש לשלוח למערכת מפגש: 
mgilat@efshar.org.il