העובד לקידום נוער - פרופסיונל אקדמי בעל אחריות חברתית - דרורה כפיר

בישראל חל בשנים האחרונות שיפור במצבם של צעירים ובני נוער בסיכון ובמצוקה ובשירותים הניתנים להם. שיפור זה איננו פוטר את החברה מחובתה לקדם את הצעירים שעדיין שרויים במצוקה; מצד שני, קיומו של ציבור צעירים כזה כשלעצמו, איננו מצדיק הצגת תמונה מעוותת ומוגזמת של מנת להשיג תמיכה בקידומו.
 
עובד חינוכי-סוציאלי מקצועי שזכה להכשרה אקדמית ראויה, ידע גם למצוא ולנתח נכונה את הנתונים השונים וגם להיות מחויב לזכותו של כל צעיר לקבל עזרה מקצועית בשעת מצוקה וסיכון.
 
מילות מפתח: הכשרה פרופסיונלית-אקדמית, חינוכו של נוער בסיכון, אחריות חברתית, מיומנות בקריאת נתונים, יושרה אינטלקטואלית