הערכה של תפקוד בבגרות של צעירים מסיימי שהות באומנה: המצב בקרב צעירים בארצות הברית לקראת עזיבת השמות – מארק קורטני, שרי טראו ונואל בוסט


מאמר זה סוקר ממצאים נבחרים מהגל הראשון של איסוף נתונים ממחקר "הערכה מהמערב התיכון בארה"ב על תפקוד בבגרות של נוער אומנה לשעבר". מטרת המחקר היא לעקוב אחר ההתקדמות של מדגם מייצג של צעירים באומנה במדינות המשתתפות עד גיל 21, תוך התבססות על ראיונות עם הצעירים עצמם. בדוח זה מפורטים הממצאים מהשלב הראשון של המחקר, כשהצעירים היו בני 17 ועדיין בחסות המערכת לרווחת הילד של המדינה. כולם היו במסגרות אומנה במשך שנה לפחות בטרם מלאו להם 17. המדגם כולל ראיונות אישיים או בטלפון עם 732 צעירים. במאמר מתואר מצבם של הצעירים בטרם יצאו להשמה, ובתחומים שונים בזמן ההשמה. בנוסף, נבדקו עמדותיהם לגבי ההשמה עצמה, הקשרים עם העובדת הסוציאלית ועם משפחתם הביולוגית. במספר תחומים המחקר משווה בין מצבם של צעירי האומנה למצבם של צעירים במדגם ארצי נורמטיבי. ממצאי המחקר מצביעים על כך שלצעירים רבים אין עורף משפחתי שעליו הם יכולים להישען. נראה גם, שחוסר היציבות בהשמות, אותו חוו רבים מהצעירים, מביא לקשיים בלימודים. מספר רב של צעירים גם נזקקו לשירותי בריאות הנפש והיו מעורבים בעבריינות. המאמר דן במידת היעילות של השירותים הקיימים לסייע לצעירים ביום בו ייאלצו לעזוב את משפחות האומנה ומציע לקובעי המדיניות להביא בחשבון לא רק את הקשיים שיש לצעירים, אלא גם את העוצמה והאופטימיות שיש להם.

מילות מפתח: מעבר לבגרות; צעירים באומנה; שירותים למסיימי אומנה