הערכת התכנית "גשר לבוגרי השמה חוץ-ביתית חסרי עורף משפחתי" – רמי בנבנישתי ואלכס מגנוס

עדויות מרחבי העולם מצביעות על הקשיים של בוגרי השמה חוץ-ביתית להשתלב בקהילה. כדי לסייע בידם פותחו תכניות לתמיכה בעת המעבר לחיים עצמאיים. המאמר מציג חלק מממצאי מחקר הערכה של מיזם שנועד לפתח רצף מענים לבוגרי השמות חוץ-ביתיות אשר אינם יכולים להישען על משפחתם.

המחקר משלב גישות ושיטות של הערכה מעצבת ושל הערכה מסכמת, והוא מבוסס על שאלונים למילוי עצמי על ידי הצעירים והמלווים, תצפיות וראיונות עומק. המאמר מציג ממצאים שהתקבלו מהצעירים ומהמלווים בשלוש נקודות הזמן העיקריות. בסך הכול היו במחקר 77 משתתפים בנקודת הזמן הראשונה, 57 בנקודה השנייה ו-21 בשלישית.
המאמר מתאר את ממצאי המחקר, המצביעים על החשיבות שבקיום תכנית מעין זו ועל הצורך בהרחבתה לקהלי יעד נוספים. כמו כן הוא מביא שורה של המלצות באשר לדרכים שבהן אפשר לקדם את יכולתן של תכניות מעין זו לענות לצרכים של צעירים בוגרי השמה חוץ-ביתית חסרי עורף משפחתי.
 
מילות מפתח: בוגרי השמה חוץ-ביתית, תכנית תמיכה במעבר לחיים עצמאיים, הערכה