הערכת שביעות הרצון של הורי פעוטות עם צרכים מיוחדים המשולבים במעונות יום ובמשפחתונים בקהילה – מיכל גולן ומרים ברזון

משרד הרווחה מקיים זה כ-15 שנים תוכנית לשילוב פעוטות עם צרכים מיוחדים במעונות יום ובמשפחתונים רגילים בליווי סייעת. מאמר זה מבוסס על מחקר שבחן את התוכנית מנקודת מבטם של הורי הפעוטות, והאיר בכך את נקודות החוזק של התוכנית וכן נושאים הטעונים שיפור.

מידת שביעות הרצון הכללית של ההורים מהתוכנית נמצאה גבוהה, ובלטה במיוחד הערכתם הגבוהה לעבודת הסייעת. אולם כאשר נבחנו היבטים ספציפיים, הביעו ההורים דעות מגוּונות והצביעו על היבטים בתוכנית שראוי לדעתם לשפר או לשנות.
למשל, נמצא ששביעות הרצון של ההורים יורדת ככל שהפעוט גדל. כן נמצא שככל שהקשיים התפקודיים של הילד חמורים יותר, הוריו מדווחים על רמת שביעות רצון נמוכה יותר מהתוכנית.
ההתייחסות הרב-ממדית התאפשרה בזכות שימוש בשאלון שנבנה במיוחד לצורך מחקר זה על בסיס הממדים שעלו בקבוצת מיקוד.
מחקר זה מדגיש את האפשרות להיעזר בהורים כאחד מכלי הבקרה לתוכניות רווחה בכלל ולתוכניות המיועדות לגיל הרך בפרט.
 
מילות מפתח: שילוב, שביעות רצון, צרכים מיוחדים, נכות, פעוטות, סייעות, הורים, נורמליזציה, שיקום.