הצהרת ברצלונה


הצהרת ברצלונה
היא סיכום עיקרי הדברים שנאמרו בסדנאות ובדיונים השונים במהלך הקונגרס העולמי שנושאו היה: "אתיקה ואיכות בעבודה חינוכית-סוציאלית" שנערך בברצלונה  ביוני 2001.  ההצהרה כוללת שני חלקים:
א. נקודות מוצא ערכיות ועקרוניות.
ב. מחויבויות אישיות לפעולה.

 - הגדרת "החזון" הינה מרכיב הכרחי כדי שניתן יהיה לדבר על "איכות" בעבודה חינוכית-סוציאלית.
 - עבודה חינוכית-סוציאלית בעלת איכות, מחייבת פעילות המתבססת על עקרונות אתיים.

נקודות המוצא הערכיות של ההכרזה

 • פעילותנו כעובדים חינוכיים-סוציאליים, מתבססת על הרעיון שיעדיה של התערבות חינוכית הנם להעצים את החניך, ולאפשר לו/לה השתתפות פעילה בחברה. משום כך, מטרת כל פעילות חייבת לכלול בתוכה חתירה לשילוב חברתי.
 • יעדינו הם להשיג קידום של רמת המעורבות וההשתתפות בחברה של אנשים, קבוצות וקהילות עמן אנו עובדים. כל זאת, על מנת להביא אותם לידי מודעות לזכויותיהם, ולאפשר להם לממש את האחריות האישית שלהם בתחומים שונים.
 • אנו, העובדים החינוכיים-סוציאליים, רואים במושג אתיקה מרכיב מרכזי לכל פעילות מקצועית, ומחויבים לפעול באופן נמרץ כדי להפוך עקרונות אתיים "למצפן" של פעילותנו היומיומית.
 • אנו, העובדים החינוכיים-סוציאליים, רואים עצמנו מחויבים להגדיר תנאי מינימום ערכיים לתפקוד מקצועי. סולם הערכים הזה הינו הבסיס על פיו נבחנת ההתנהגות היומיומית של כל אחד מאתנו כאנשי מקצוע ובפרט, הגדרת תחומי האחריות שלנו, ובירור השאלה כלפי מי עלינו להיות אחראיים.
 • אנו, העובדים החינוכיים-סוציאליים, מודעים לכך שחשיבה אתית הנה משימה מתמדת, שמחייבת פעילות מתמשכת של חיפושי דרך יצירתיים.
 • אנו, העובדים החינוכיים-סוציאליים, מחויבים לפעול מתוך גישה חיובית וקונסטרוקטיבית בהתייחסותנו למציאות החברתית. אנו רואים חשיבות רבה בזיהוי האפשרויות והמגבלות של כל פעולה. זאת בכדי שלא לעורר ציפיות מוטעות בקרב החניכים ולגבי עצמנו.
 • אנו, העובדים החינוכיים-סוציאליים, מאמינים שביקורת עצמית חדה ונוקבת על פעולותינו היא חיונית ביותר זאת, ללא קשר לנסיבות החיצוניות בהן אנו פועלים.
 • אנו, העובדים החינוכיים-סוציאליים, פועלים כאנשי מקצוע רציניים ושיטתיים, שעסוקים בהקשבה מתמשכת לזולת, יצירת ידע וכיו"ב. אנו דוחים את הדימוי שיש המנסים להדביק לנו: של מקצוע סטטי, מאופיין בידע מעשי בלבד, שאנשיו הנם צרכני ידע ואינם מסוגלים ליצר תהליכים דינמיים ולהעניק משאבים חיוניים לאנשים נזקקים.
 • הכשרה מתמשכת לכל אורך החיים הנה חיונית בעבודה החינוכית-סוציאלית, על מנת להתמודד בהצלחה עם מצבי קונפליקט בעלי ממדים אתיים: לזהות את הסיבות שיוצרות את הקונפליקטים ולגבש דרכים אפשריות להתמודד עמם.
 • גמישות הנה תכונה חיונית ביותר בעבודה החינוכית-סוציאלית, על מנת להתמודד בהצלחה עם העמימות וחוסר הביטחון המתלווה לכל פעולה מקצועית.

מחויבויות אישיות לפעולה

 • ליישם באופן אישי את המחויבות להחדרת עקרונות של אתיקה ואיכות בעבודתם היומיומית של עובדים חינוכיים-סוציאליים.
 • לבנות דפוסים, להגדיר מערכות ערכים ולתרגם אותם לתדריכים, על מנת לאפשר התמודדות עם קונפליקטים אתיים במציאות היומיומית של התפקוד המקצועי.
 • להמשיך בפיתוח, או (במקומות בהם עדיין לא החלו), להתחיל בתהליך של גיבוש קוד אתי לעובדים חינוכיים-סוציאליים.
 • לתרום לקידום תחום העבודה החינוכית-סוציאלית כתשובה משמעותית לבעיות וצרכים חברתיים (קיימים או מתפתחים).
 • לתרום לקידום הגיבוש של המקצוע כקולקטיב, באמצעות הקמת איגודים המייצגים עובדים חינוכיים-סוציאליים.
 • לקדם, באמצעות רשתות חברתיות שונות, דיאלוג מתמשך עם החברה ורשויותיה, במטרה ליצור תיאום ציפיות ביחס לבעיות חברתיות והדרכים להתמודד אתן.
 • לתרום, כחברים המייצגים ארגונים, למודעות הציבורית ולהכרה במקצוע החינוכי-סוציאלי על ידי החברה כולה, במטרה לשפר את מצבם של העובדים כקולקטיב.
 • לעודד תקשורת בין ארגונים שונים, ולבנות אווירה של שיתוף פעולה, שתסייע להתמודד ולקדם את מצבו של המקצוע באזורים השונים של העולם.
 • לאמץ גישה ביקורתית ואמיצה שתחשוף מציאויות בהן נרמסות זכויות האדם בעולם, ולתרום לקידום עשייה יעילה שתעורר את דעת הקהל ותגייס אותה לפעולה ממשית.

ברצלונה, 9 ביוני 2001