הקשר בין מודל שילוב חינוכי ובין נטיית הורים לילדים עם אוטיזם להוצאת הילדים מהבית – קורי שולמן ונעה בוסתן

 התהליך שהורים לילד עם אוטיזם ברמת תפקוד נמוכה(low-functioning autism -- LFA) עוברים בשקלם השמה חוץ-ביתית שלו, נחקר בעבר רטרוספקטיבית או במקביל לכניסה למסגרת חיים כזו. מעט מאוד ידוע על התהליך שמביא את ההורים האלה לחפש מסגרת חיים חוץ-ביתית לילדם, ואילו משתנים קשורים לתהליך ומשפיעים עליו. המחקר הנוכחי בחן את התהליך הזה מנקודת מבט של שביעות רצון ההורים מהמסגרת החינוכית שבה לומד ילדם. באופן ספציפי המחקר התמקד במודלים של שילוב שמסגרות החינוך מציעות לתלמידים הלומדים בהן, ובקשר ביניהן ובין הצפי של החלטת ההורים להוציא את הילד מהבית. במחקר זה, ההוצאה מן הבית נחקרה באופן פרוספקטיבי, באמצעות תשובתם של ההורים לשאלה היפותטית ביחס לגיל שבהגיע ילדיהם אליו, הם יהיו מוכנים למצוא להם מסגרת חיים חוץ-ביתית. הממצאים הראו שמידת שביעות הרצון מהמסגרת החינוכית הייתה קשורה לחיפוש מסגרת חיים חוץ-ביתית בגיל מבוגר יותר. ליתר דיוק, שני המשתנים שנמצאו קשורים במובהק בנכונות להשאיר את הילדים בבית עד גיל מבוגר יותר, התייחסו למידת השילוב שחוו התלמידים: המשתנה הראשון היה מידת שביעות הרצון של ההורים מהיקף המגע בין ילדם הלוקה באוטיזם ובין תלמידים אחרים, והשני היה מידת שביעות רצונם משיעור השילוב שילדם חווה בתוך הקהילה. השלכות הממצאים הללו עבור תכניות חינוכיות לילדים עם אוטיזם ברמת תפקוד נמוכה נדונו ביחס למודלים שונים של שילוב בבית הספר ובקהילה.

מילות מפתח: אוטיזם, שיקולים להשמה חוץ-ביתית, רמת תפקוד נמוכה