הרהורים על אלימות בבתי ספר: גורמים ועקרונות התמודדות - ד"ר תום גומפל

 מעשי אלימות מהווים זה זמן רב חלק בלתי נפרד מהחיים בישראל. על אף העובדה כי החברה שלנו היא חברה אלימה, מחקר בין-לאומי על אלימות בבתי ספר קובע בצורה משכנעת כי אפשר לבודד את בית הספר מן הקהילה וליצור איים של שלווה בשביל ילדינו, שיספקו מקלט שבו יוכלו ללמוד ולהתפתח. במאמר זה ברצוננו לבחון את הגורמים הישירים והעקיפים המשפיעים על היווצרות האלימות בבתי הספר ועל היקף הבעיה. הגורמים הישירים קשורים בעיקר לתפקוד בית הספר וכוללים את האקלים בו, ההכשרה המקצועית, פיקוח הולם בתוך בית הספר וקבלת ה"אחר". הגורמים העקיפים הם גורמים חברתיים וכלליים יותר, הכוללים את ההשפעה של העוני, האלימות בתקשורת והאלימות בבית. לאחר ניתוח הגורמים לאלימות בבתי הספר ברצוננו להציע עקרונות לפעולה לאנשי המקצוע המתמודדים עם בעיה זו.