הריאיון המוטיבציוני: עקרונות, מחקר ויישום - יצחק לנדר וורד סלונים-נבו

 הריאיון המוטיבציוני, המתואר במאמר זה, עשוי להיות לעזר לאנשי טיפול בתחומים שונים: בריאות פיזית ונפשית, רווחה, חינוך, התמכרויות ועבריינות, הן כמודל טיפולי קצר מועד העומד בפני עצמו והן תוך שילוב עם גישות טיפוליות אחרות. העקרונות האידאולוגיים המאפיינים שיטה טיפולית זו – שיתוף פעולה בין מטפלים למטופלים, הגברת המוטיבציה של מטופלים להשתנות ואוטונומיה וכבוד לרצונותיהם והחלטותיהם -- מתאימים לעבודה טיפולית וייעוצית עם פרטים, משפחות וקבוצות וכן עם קהילות המתמודדות עם מגוון של קשיים ומצוקות. העקרונות הטיפוליים של הריאיון המוטיבציוני -- הבעת אמפתיה למטופלים, חשיפת הפער בין הערכים של המטופלים להתנהגותם, זרימה עם התנגדות ותמיכה ביכולת האישית של המטופלים ועידודה – גם הם עשויים להיות לעזר בעבודה הטיפולית והייעוצית. מגוון המחקרים אשר בדקו את יעילות ההתערבות בהתמודדות עם בעיות ומצוקות מתחומים שונים מצביעים ברובם על תוצאות חיוביות. מאמר זה כולל שלושה חלקים: החלק הראשון מתמקד בתיאור עקרונות הריאיון המוטיבציוני; בחלק השני נסקרים מחקרים הבודקים את יעילות המודל; בחלק השלישי מודגם יישום המודל בעזרת תיאור מקרה העוסק ביחסים בין אב לבנו.

 מילות מפתח: הריאיון המוטיבציוני, מוטיבציה, טיפול, שינוי