השימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים בקרב מתבגרים מהאוכלוסייה הערבית בישראל אשר נשרו מלימודים – פייסל עזאיזה, מירב שהם, רחל בר המבורגר וח'אלד אבו-עסבה

המחקר הנוכחי בדק את שיעורי השימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים בקרב מתבגרים ערבים בישראל אשר נשרו מלימודים במסגרות חינוך פורמליות. במסגרת המחקר נבדקו קשרים בין שיעורי השימוש לבין משתנים, אשר כללו רקע סוציו-דמוגרפי, מאפיינים בין-אישיים, מאפיינים קוגניטיביים ומאפיינים אישיותיים. זהו המחקר הראשון אשר בחן את תופעת השימוש בסמים והמאפיינים הקשורים בה בקרב נוער ערבי נושר בלבד.

במחקר השתתפו 500 בני נוער ערבים אשר נשרו מבתי ספר ואשר מתגוררים בגליל, בנגב, במשולש ובערים מעורבות. הנבדקים מילאו שאלוני דיווח עצמי שבאמצעותם נבדקו שימוש בחומרים שונים ומשתנים אחרים.

מן המחקר עולה כי בשנה האחרונה, שיעורי הצריכה של החומרים החוקיים – אלכוהול וטבק – הם כ-36% וכ-30%, בהתאמה. כמו כן נמצאו קשרים רבים בין משתני המחקר לבין צריכת החומרים השונים, וביניהם: בנים משתמשים בחומרים שונים יותר מאשר בנות, והפער בולט במיוחד בחומרים החוקיים; חיים במסגרת משפחתית יציבה מהווים גורם מגן מפני צריכת חומרים פסיכו-אקטיביים; מידת דתיות נמוכה קשורה לשימוש מוגבר בחומרים פסיכו-אקטיביים. ממצאי המחקר מאפשרים ללמוד על היקף צריכת חומרים אלו ועל מגמות בצריכתם בקרב מתבגרים ערבים אשר נשרו מלימודים, ולהשוותם לקבוצות אחרות באוכלוסייה, ובשל כך הם יכולים להוות בסיס לפיתוח תכניות מניעה והתערבות אשר מתאימות לצורכיהם, מטרה חשובה במיוחד עקב מיעוט התכניות הקיימות עבור אוכלוסייה זו.  
 
מילות מפתח: חומרים פסיכו-אקטיביים, סמים, נוער ערבי, נוער נושר