השפעת ההקשר הפוליטי על מאפייני השיח בסדנאות מפגש בין יהודים וערבים בישראל: שיחות אוסלו ואינתיפאדת אל-אקצא – שפרה שגיא, שושנה שטיינברג וחנסאא דיאב

מטרת המחקר הייתה לבחון את השפעת ההקשר הפוליטי על מאפייני השיח במפגשים בין יהודים וערבים בישראל. במחקר נותחו סדנאות מפגש שנערכו במהלך שתי תקופות אשר אופיינו בהקשר פוליטי-חברתי שונה של הקונפליקט הישראלי-פלשתינאי: הסדנה הראשונה התקיימה בתקופת הדיונים לאחר חתימת הסכמי אוסלו (1996/7); הסדנה השנייה נערכה בעת תקופת אינתיפאדת אל-אקצא (2001/2). שתי הסדנאות נערכו במסגרת קורס באוניברסיטה, אחת לשבוע, לאורך שנה אקדמית מלאה. באחת מהן השתתפו שמונה סטודנטים יהודים ושמונה סטודנטים ערבים אזרחי ישראל, ובאחרת – תשעה סטודנטים יהודים ושמונה ערבים. הדיונים במפגשים הוקלטו ותומללו במלואם. הטקסטים נותחו בעזרת טיפולוגיה המבחינה בין סוגי שיח שונים. מהממצאים עלה כי בסדנה הראשונה – תקופת הסכמי אוסלו והציפייה לשלום הקרוב – קטגוריית השיח הדומיננטית הייתה של "שיח אתנוצנטרי", הבא לידי ביטוי בשני מונולוגים שאינם נפגשים. בסדנה השנייה, שהתקיימה על רקע אינתיפאדת אל-אקצא, בלטו יותר קטגוריות של דיאלוג, המאופיינות בשיתוף ברגשות, בהקשבה ל"אחר" ובניסיון להבין כיצד המציאות נראית מנקודת מבטו. הדיון מתמקד בסוגיית ההשפעה הפרדוקסלית של ההקשר הפוליטי-החברתי כפי שנמצאה בניתוח המפגשים הבין-קבוצתיים במחקר זה. ממצאים אלו שופכים אור על תפקידן האפשרי של סדנאות מפגש על רקע מציאות אלימה של קונפליקט עיקש.

מילות מפתח: סדנאות מפגש; יהודים וערבים בישראל; הקשר פוליטי; מאפייני שיח.