השפעת ההתמכרות לחומרים פסיכו-אקטיביים של הורים על ילדיהם שבגיל בית הספר היסודי – נטע פלג-אורן

מאמר זה סוקר שיטתית מחקרים על הסתגלות פסיכו-סוציאלית של ילדים בגיל בית ספר יסודי החיים בצל התמכרותו של הורה לאלכוהול ולסמים (למעט ניקוטין). הסקירה מתארת ומנתחת את אוכלוסיית המחקר, כלי המחקר, הממצאים והמסקנות של 21 מחקרים, אשר פורסמו החל משנת 2000 ועד מועד כתיבת המאמר (ספטמבר 2006). מעבר למרכיב התורשתי, ילדים להורים המכורים לחומרים פסיכו-אקטיביים, נמצאים בסיכון לטווח רחב של קשיים פסיכולוגיים, חברתיים, קוגניטיביים והתנהגותיים במהלך חייהם, כולל שימוש עצמי בסמים ובאלכוהול. תוצאות הסקירה מצביעות על כמה נקודות: (1) רוב המחקרים אשר פורסמו בדקו ילדים להורים אלכוהוליסטים (14 מאמרים), והשאר – ילדים להורים המכורים לאלכוהול ולסמים (5 מאמרים) או רק לסמים (2 מאמרים); (2) ילדי אלכוהוליסטים נמצאים בסיכון כפול לקשיים רגשיים, כמו דיכאון וסטייה חברתית, מאשר קבוצת הביקורת; (3) ילדים להורים המכורים לסמים נמצאים בסיכון גבוה יותר לבעיות הסתגלות רגשית וחברתית מילדי אלכוהוליסטים; (4) ילדים להורים מכורים שיש להם אבחנות נפשיות-פסיכיאטריות נוספות (למשל אישיות אנטי-סוציאלית או דיכאון), נמצאים בסיכון גבוה יותר לקשיים בהסתגלות פסיכו-סוציאלית מאשר ילדים להורים מכורים ללא בעיות מנטליות נוספות; (5) מעבר להתמכרות ההורה, במשפחה אלכוהוליסטית קיים מגוון של גורמי סיכון הקשורים במשפחה ובסביבה (כגון: מבנה המשפחה, עוני, מצוקה ומוצא אתני), אשר משפיעים על הסתגלות הילדים; (6) המגדר נמצא מרכיב משמעותי בהסתגלות – אצל בנות קיים סיכון גבוה יותר לבעיות התנהגות מאשר אצל בנים. המאמר ידון בהמלצות למחקרי המשך ולבניית תכניות איתור והתערבות.

מילות מפתח: ילדים צעירים להורה מכור, ילדים בגיל בית הספר להורים מכורים, אלכוהוליזם והמשפחה, סמים והמשפחה