השפעת התערבות טיפולית באמצעות ספורט על גורמי אישיות בקרב צעירים מנותקים - נורית בנולול וד"ר שלמה רומי

 מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון השפעתה של התערבות טיפולית באמצעות קורס מדריכי ספורט על גורמי אישיות בקרב צעירים מנותקים. קורס מדריכי ספורט כלליים (מס"כ), המתקיים במכון וינגייט מאז 1974,באחריות השירות לנוער וצעירים במשרד העבודה והרווחה ובשיתוף רשות הספורט, מכשיר צעירים לתפקיד מדריכי ספורט מוסמכים במסגרות ציבוריות במקומות מגוריהם. מטרות הקורס הן לפתוח לבוגרי הקורס מסלול לניעות חברתית ומקצועית וכן לשרת את הקהילה.

סקירת מחקרים בתחום הצביעה על קשר חיובי בין הצטיינות בספורט לבין מעמד חברתי גבוה, ועל הקשר שבין העיסוק בספורט לבין דימוי עצמי, הערכה עצמית, קבלת אחריות וקשרים בין-אישיים של העוסק בו.
במחקר הנוכחי נחקרו ההשערות שבעקבות ההשתתפות בקורס יגדלו ההערכה העצמית ותחושת המסוגלות העצמית של המשתתפים לעומת אלו שלא השתתפו. ההשערות נבדקו באמצעות שאלונים שחולקו למשתתפים: קבוצת התערבות (N=26), קבוצת השוואה (N=21) וקבוצת בוגרים (N=36). הממצאים איששו את השערות המחקר והראו שיש לספורט פוטנציאל מקדם למשתתפים בו בתחומים שנבדקו.