השפעת רגשות על הערכות הסיכון בקרב צעירים בצפון הארץ ובמרכזה לאחר מלחמת לבנון השנייה – אורי בן ציון, שוש שהרבני וטל שביט

המחקר הנוכחי מתבסס על מחקר שדה טבעי שהתקיים בעת מלחמת לבנון השנייה, בקיץ 2006, והוא נועד לבדוק את הקשר בין רגשות שליליים שהתעוררו בעקבות המלחמה לבין הערכת הסיכון העתידי של צעירים הגרים בצפון הארץ, בהשוואה לאלו הגרים במרכזה. כמו כן נבדק הקשר בין רגשות שליליים שהתעוררו בעקבות המלחמה, לבין הערכת הסיכון העתידי של צעירים יהודים תושבי הצפון, בהשוואה לצעירים ערבים המתגוררים באזור. המחקר בדק במיוחד את הקשר שבין רגשות שליליים (שילוב של פחד וכעס) של הצעירים לבין תפיסת הסיכון העצמית העתידית שלהם ולבין הערכת הסיכון שלהם בנוגע לעתידו של הישראלי הממוצע. כמו כן המחקר בחן, האם הבדלים ברגשות של צעירים תושבי הצפון, (יהודים וערבים) שחוו את המלחמה, לבין צעירים תושבי המרכז, שלא חוו אותה באופן ישיר, השפיעו על הערכות הסיכון שלהם. הנתונים למחקר נאספו משאלונים שהופצו מיד עם סיום המלחמה (ספטמבר 2006), בקרב נבדקים בני 18--27 מאזור הצפון ומאזור המרכז. שאלון המחקר כלל שאלות על רגשות, תפיסות סיכון, הערכות מצב כלכלית וביטחונית וכן מצב סוציו-דמוגרפי. התוצאות מראות,כצפוי, כי פרטים מקבוצת הצפון חוו בזמן המלחמה רגשות שליליים בעצמה גבוהה יותר מאלו של המרכז, וכן היו פסימיים יותר מקבוצת המרכז בנוגע לסיכוני טרור המאיימים עליהם ובנוגע לסיכונים בחיי היום יום. כמו כן צעירים ערבים בצפון חוו סערת רגשות גבוהה מזו שחוו צעירים יהודים בצפון, ותפיסות הסיכון העצמי שלהם היו גבוהות מאלו של היהודים מאותו אזור. נוסף על כך, התוצאות מראות כי רמה גבוהה יותר של רגשות שליליים שהתעוררו בעקבות המלחמה השפיעה במובהק על תפיסות סיכון פסימיות יותר של צעירים בצפון (יהודים וערבים), אך לא במרכז. עם זאת, לא נמצאו השפעות מובהקות של מדד רגשות שליליים על הערכת המצב הכלכלי ( צמיחה כלכלית) והערכת המצב הביטחוני בכל קבוצות המדגם. תוצאות מחקר זה מסייעות לקובעי מדיניות להבין את עצמת הרגשות שחוו צעירים בעקבות מתקפת הטילים בצפון בזמן מלחמת לבנון השנייה, את ההשלכות של רגשות אלו על תפיסות הסיכון שלהם וכן את הצורך במתן סיוע נפשי הנדרש בעקבות השלכות המלחמה.

 
מילות מפתח: טרור, רגשות, סיכון, מלחמת לבנון השנייה