השפעת תחום התוכן על הקשר בין מורכבות קוגניטיבית לסובלנות בקרב דתיים וחילונים – אורלי שי ושלמה קניאל

המחקר הנוכחי מבקש לקדם את החינוך לסובלנות באמצעות זיהוי המאפיינים הקוגניטיביים המקדמים אותה. לפיכך, המחקר מתמקד בקשרים ההדדיים בין סובלנות למורכבות קוגניטיבית. סובלנות מתייחסת להפגנת איפוק ומתן חופש לזולת במצב של קונפליקט ומתקיימת בעקבות שיקולים המביאים לריסון התנגדות כלפי עניין שאין מסכימים עמו. מורכבות קוגניטיבית מתבטאת ביכולתו של האדם להתמודד ביעילות עם משימות קשות ומסובכות, באמצעות תהליך שיש בו מספר רב של שלבים. השערת המחקר היא שיהיה מתאם חיובי גבוה בין מורכבות קוגניטיבית לבין עמדה סובלנית; זאת, כיוון שישנה סבירות גבוהה שבעלי מורכבות קוגניטיבית ישקלו את היבטי הקונפליקט על ידי שילוב מושכל בין אינטגרציה ודיפרנציאציה, גילוי אמפתיה, קבלת החלטות נכונה, זהות אישית וחברתית מגובשת ונטייה ליותר דמוקרטיות רבה יותר ולסמכותיות פחותה. 108 סטודנטים ממכללות ואוניברסיטאות שונות, מתוכם 50 דתיים ו-58 חילונים, ביצעו 12 משימות: שלוש משימות לבדיקת סובלנות ותשע משימות שבדקו מורכבות קוגניטיבית. נמצאו שלושה ממצאים עיקריים: (א) נמצא כי בתחום תוכן זהה יש מתאם חיובי וחזק בין מורכבות קוגניטיבית לסובלנות; זאת בשל קיומם של רכיבי ידע משותפים. ככל שתחומי התוכן מתרחקים זה מזה, הקשר בין מורכבות קוגניטיבית לסובלנות נחלש; (ב) ניתוחי גורמים מראים שהעמדה הסובלנית והמורכבות הקוגניטיבית אינן גורם אחד; (ג) ניתוח המתאמים הקנוניים מראה על הבדל בין דתיים לחילונים. ממצא זה מדגיש כי לתוכן הערכים יש השפעה על העמדה הסובלנית, ולכן, גם על הקשר שבין מורכבות קוגניטיבית לסובלנות. לסיום, מובאות המלצות למחקרים נוספים ומוצגים יישומים אפשריים בתחום החינוך לסובלנות, למורכבות קוגניטיבית ולמניעת אלימות.

מילות מפתח: סובלנות, מורכבות קוגניטיבית, חינוך, תחום, דתיים, חילונים