התייחסות הספרות הפסיכואנליטית העכשווית לחריגות מכללי האתיקה המקצועית בתחום ההתנהגות המינית – גבי שפלר

קיום יחסי מין בין מטפל למטופלת בטיפול אנליטי, כמו בכל טיפול נפשי, אסור על פי החוק, ובה בעת הוא גם אחת ההפרות החמורות של כללי האתיקה המקצועית של הפסיכואנליזה.

במאמר נפרשות עמדותיהם ודעותיהם של כותבים פסיכואנליטיים עכשוויים בנוגע להיבטים האתיים-מקצועיים ולהיבטים המוסריים של קשרים מיניים שמתקיימים בין מטפל למטופלת.
לאחר סקירת גישות חדשות לאתיקה מקצועית, שבהן מוצגת האתיקה כביטוי אידאלי של ההתנהגות המקצועית, ולאחר תיאור האתיקה של הפסיכואנליזה, נסקרים מאמרים ועבודות פסיכואנליטיות עכשוויות, שבהם מוצגות ומתוארות בפירוט רב התרחשויות בעלות אופי מיני בין אנליטיקאים ומטופלות. בעיות אלה נדונות כבעיות אתיות מקצועיות שמנותחות מנקודת מבט מקצועית.
בסיומו מצדד המאמר בגישה שלפיה הבעיות האתיות, לרבות המשאלות לקיום יחסי מין בין המטפל למטופלת בטיפול פסיכואנליטי, הן תופעות מקצועיות שלא ניתן למנוע את הופעתן, ומציע מספר דרכים ואמצעים מקצועיים להתמודדות מוצלחת יותר עם משאלות אלה. 
 
מילות מפתח: אתיקה מקצועית, פסיכואנליזה