התייחסות לבעיות נפשיות ושילוב מערכות טיפול מסורתיות ומודרניות בקרב קהילת העברים בדימונה – שמחה קמרי, נחמה אוחנה, עליאן אלקרינאוי וסיגל שלהב

מאמר זה מציג באופן ראשוני וכללי את נושא בריאות הנפש בקהילת העברים ואת שילובן של מערכות טיפול מסורתיות ומודרניות בהתמודדות עם מחלות נפש בקהילה זו. נושאים אלה לא זכו עד כה בהתייחסות בספרות המקצועית.

המאמר כולל תיאור נרחב של קהילת העברים -- מקורותיה ההיסטוריים, מאפייניה הייחודיים ומנהגיה. קהילת העברים המתגוררת בדימונה מהווה קבוצת מיעוט אתנית סגורה ומתבדלת בתוך החברה הישראלית. קבוצות מיעוט אתניות ברחבי העולם מחזיקות על פי רוב בתפיסה ייחודית ולא-מערבית לגבי בריאות הנפש, במיוחד לגבי מקורותיה של מחלת הנפש והדרכים לפתרונה.
במאמר מובאות דוּגמות אחדות הממחישות את יישום הגישה ההבנייתית, השמה דגש בהכרת הרקע החברתי-התרבותי של המטופלים, ואת שילובן של מערכות טיפול מודרניות ומסורתיות. לבסוף נידונות השלכות על ההתערבות הטיפולית.
 
מילות מפתח: קהילת העברים, גישה הבנייתית, בריאות נפש, טיפול מסורתי, שילוב מערכות טיפול.