התנגדות לא אלימה ואלימות בבתי הספר: תיאור תוכנית וממצאים ראשונים - חיים עומר, ריטה אירבאוך, הלה ברגר ורקפת כ"ץ-טיסונה

במאמר זה תוצג תוכנית למניעת אלימות בבתי הספר המבוססת על העקרונות הבאים:

1. הגברת נוכחותם של המבוגרים באזורים מוּעדים לפורענות כדי להעביר מסר חד-משמעי נגד אלימות;
2. גיוס תמיכה במורים כדי להפחית את תחושתם שהם ניצבים לבדם מול ילדים אלימים;
3. תרגול המורים באמצעים למניעת הסלמה בעת עימות עם ילדים;
4. נקיטת מדיניות של פּתיחוּת ושקיפות בנוגע לפרסום אירועים אלימים בבית הספר ולטיפול בהם;
5. הפגנת התנגדות נחרצת לכל אירוע אלים מבלי לגרום להסלמה;
6. גיוס עקבי ומתמשך של המורים, ההורים והתלמידים לתמיכה בתוכנית.
 
עקרונות אלה מבוססים על אסטרטגיות "ההתנגדות הלא-אלימה" של גנדי.
הערכה ראשונית של תוצאות התוכנית בבית ספר אחד נעשתה באמצעות שאלונים שמולאו לפני ההתערבות ולאחריה – שאלון "שחיקת מורים" ושאלון "אלימות בבית הספר" בנוסח למורים ובנוסח לתלמידים.
בכל המדדים נמצא שיפור ניכר כבר בתום השנה הראשונה ליישום התוכנית.
 
מילות מפתח: אלימות ילדים, אלימות בבית הספר, שחיקת מורים, סמכותמורית, התנגדות לא אלימה