התנהגות אכילה וסיכון להפרעות אכילה בקרב מתבגרים בישראל - ברכה כץ

מחקר זה בחן את שכיחות בני הנוער (בנים ובנות) שנמצאים בסיכון לפיתוח בעיות אכילה ואת המאפיינים החברתיים ומאפייני המשקל של אלו שבסיכון. 323 מתבגרים יהודים בכיתות ז--יב (גילאי 12--18) התבקשו למלא שאלון עמדות כלפי אכילה (EAT-40) ושאלון נוסף המתייחס למאפיינים האישיים ולמאפייני המשקל שלהם. מדד הסיכון נמדד באמצעות 40 פריטים המרכיבים את השאלון. מהממצאים עלה כי 47.1% הגדירו את עצמם כבעלי גוף מלא, שמן או שמן מאוד, 45.3% הביעו רצון לרדת במשקל. נמצא כי 75.8% מהמתבגרים שהגדירו עצמם כבעלי גוף מלא ו-36.4% מאלה שהגדירו עצמם שמנים היו בטווח משקל תקין לפי ציוני מדד מסת הגוף שלהם. 6.1% מכלל המשיבים נמצאו בסיכון לפתח בעיות אכילה. נמצאו הבדלים משמעותיים בין המתבגרים בסיכון לבין שאר המתבגרים מן הבחינות הבאות: מין, גיל, שביעות רצונם ממשקל גופם ושאיפה להפחית ממשקלם.

מילות מפתח: התנהגות אכילה, עמדות כלפי אכילה, סיכון להפרעות אכילה, משקל, מתבגרים, ישראל