התנהגות הימורים בקרב בני נוער: תאוריה ומחקר – בל גבריאל-פריד

במהלך שני העשורים האחרונים עלתה במדינות מערביות רבות נגישותם של מבוגרים ובני נוער להימורים. החוקרים בתחום סבורים כי בני הנוער של היום נחשפים לסביבה שבה ההימורים נגישים, מקובלים חברתית ואף נתפסים כלא מזיקים.

המפגש בין גיל ההתבגרות, אשר מהווה שלב התפתחותי המאופיין בהתנהגויות של חקירה והתנסות, לבין סביבה שקיימים בה סוגי הימורים רבים, עשוי להיות בעייתי במקרים מסוימים. מאמר זה יציג סקירה עדכנית של תופעת התנהגות ההימורים בכלל והימורים בקרב בני נוער בעולם המערבי בפרט, ויעלה מספר סוגיות מחקריות אשר מהוות אתגר לחשיבה מחקרית נוספת.
 
מילות מפתח: הימורים, בני נוער