זהות והשתייכות כמשאבי התמודדות של בני נוער דרוזים בזמן מלחמת לבנון השנייה – טל ליטבק-הירש וענבל אסתר סיקורל

מאמר זה בוחן את דרכי ההתמודדות של צעירים דרוזים במהלך מלחמת לבנון השנייה וטוען כי זהות והשתייכות קהילתיות, עדתיות ולאומיות מהוות אמצעי התמודדות עבורם. במהלך המלחמה רואיינו כחמישים מתבגרים דרוזים ששהו תקופה קצרה במחנה נוער בדרום הארץ, לאחר שפונו מבתיהם בשל ההפצצות על כפרם. במאמר מוצגות עמדותיהם ותפיסותיהם של הצעירים ביחס לזהותם כישראלים וכדרוזים. בדיון ננסה להסביר את הזדהותם החזקה של הצעירים הדרוזים שראיינו בעת המלחמה עם המרכיב הישראלי והדרוזי בזהותם, ונטען כי חיזוק ההזדהות עם המרכיבים האלו הוא אמצעי להתמודדות עם הרגשות הקשים שמעוררת המלחמה. כמו כן נבחן את המקרה המיוחד של הצעירים הדרוזים ונציע הסברים חברתיים ופוליטיים, כמו גם התפתחותיים, לממצאינו.

מילות מפתח: דרוזים, מלחמה, התמודדות, זהות, מיעוטים