"זה כמו בית" – בני נוער נושרים מספרים על בית ספר "מפנה" – עדנה קפל גרין ויוליה מירסקי

 תופעת הנשירה מבית ספר הולכת ומתרחבת בעשור האחרון, ומערכות החינוך והטיפול בארץ ובעולם מנסות לתת מענה לתופעה זו בבניית תכניות ומסגרות חינוכיות וטיפוליות שונות.

סקירת הספרות העוסקת בתכניות מניעה וטיפול לנוער נושר מרמזת על כך שההצלחה המושגת בתכניות אלו היא מעטה, וכי המסגרות הקיימות מקנות מענה חלקי בלבד לבעיית הנוער הנושר.
מרבית המחקרים המוצגים נעשו בגישה הכמותית והתמקדו בהיבט אחד או בהיבטים ספורים של תופעת הנשירה ודרכי טיפול בה. מעט מהמחקרים נעשו בגישה איכותנית, המדגישה את חוויותיהם הסובייקטיביות של בני הנוער ואת המשמעות שהם מעניקים להן.
 
מאמר זה מציג ממצאי מחקר איכותני שנעשה על בית ספר "מפנה"בירושלים– מסגרת חינוכית טיפולית בירושלים, שמצליחה בעבודתה עם בני נוער נושרים. הממצאים במחקר הרחב היוו בסיס לכתיבת המאמר, העוסק בהתבוננות של בני הנוער על הנעשה בבית הספר ובמשמעות שהם מעניקים למסגרת זו.
 
מנקודת המבט של בני הנוער, בית הספר נחווה כ"סביבה מאפשרת", המצליחה לשאת את רגשות הכעס והתוקפנות שלהם, מתאימה עצמה לצורכיהם, מתחשבת ביכולותיהם וברגישות ובפגיעות של כל אחד מהם, מגנה עליהם מפני העולם שבחוץ, מקנה להם תחושת שייכות ומזמנת להם קשר משמעותי עם הזולת.
 
מילות מפתח: נשירה, קיפוח, אבדן, נטייה אנטי-חברתית, סביבה מאפשרת, החזקה