חינוך בני נוער עולים בישראל: יישום מודל ייחודי של חינוך פנימיית – "כפר הנוער הרב-תרבותי" – עמנואל גרופר

 מאמר זה מתייחס לתופעה אוניברסלית – הגירה והשפעותיה על חינוכם של בני נוער מתבגרים. הוא מציג פן ייחודי בדרך קליטתם של בני נוער מהגרים לישראל -- שיעור גבוה יחסית של מתבגרים בוחרים להתחנך בפנימיות חינוכיות. מודל הקליטה הרווח בישראל מוּנע מהרצון לשלב את העולים במערכות החינוך והחברה. על רקע זה התפתח בישראל מודל ייחודי של פנימיות חינוכיות – כפר הנוער הרב-תרבותי, המתאים במיוחד לצורכיהם של בני נוער מהגרים. בניגוד למגמות של צמצום ממדי ההפניה לפנימיות המסתמנות בעולם המערבי, בישראל ממשיך דפוס זה להתקיים בהצלחה ולהתפתח, ויעילותו כאמצעי חברות וקליטה נבחנת מחדש בכל גל עלייה שמגיע לארץ. ייחודו של מודל פנימייתי זה הוא בהעמדת ממד החינוך בסדר עדיפות גבוה יותר מממד הטיפול ובהעמדת המטרה של העצמת החניכים כיעד מרכזי של החינוך בפנימייה. המאמר סוקר גם את תהליכי השינוי שעוברים כפרי הנוער בחתירה להסתגלות לשינויים החברתיים השונים, וביניהם: (א) מתן עדיפות גבוהה יותר מבעבר להישגים לימודיים; (ב) הגברת מעורבות ההורים בחינוך ילדיהם תוך כדי שהייתם בפנימייה; (ג) הגברת שיתוף הפעולה בין הפנימייה החינוכית לבין הקהילות הסובבות אותה. לאחרונה נעשה ניסיון ראשון לייצא מודל פנימייתי ייחודי זה למדינות אפריקה שבהן קיימות אוכלוסיות רבות של ילדים ובני נוער יתומים, פליטים ומהגרים בעל כורחם. כפר הנוער אגזובו-שלום ברואנדה הוא אולי הסנונית הראשונה המבשרת לילדים רבים באפריקה הזקוקים לטיפול וחינוך פנימיתיים, עתיד טוב יותר.

מילות מפתח: נוער מהגר, קליטת עלייה, חינוך בפנימייה, העצמה, כפר נוער, פנימייה חינוכית