ידע ופרסומים


העבודה החינוכית-סוציאלית בישראל, בהיותה עיסוק הנמצא בתהליך התהוות למקצוע, שואבת את הידע שלה מתחומים רחבים של מדעי החברה ומקצועות הטיפול, החברה והחינוך, אך מתבססת גם על ניסיונם המקצועי של העובדים. על ידי תיעוד העשייה וביסוס כלי הערכה והמשגה, יוכל ניסיון זה להפוך לידע מקצועי נוסף, הייחודי לתחום מתפתח זה.

הידע התיאורטי והמחקרי לצד הידע המעשי שנצבר לאורך השנים מהווה בסיס מוצק להגדרת הפרופיל הרצוי לעובד החינוכי-טיפולי, כולל הפרופיל האישיותי וההשכלתי שלו, וכן המיומנויות הנדרשות ממנו כדי לבצע את עבודתו.

את מצבור הידע ניתן לפרוש על פני ציר שכל מרכיביו קשורים, משולבים ומזינים זה את זה, מרכיבים המהווים ובונים תשתית מקצועית לטובת העובדים החינוכיים-סוציאליים. בצד אחד של הציר ניתן למקם את עבודת השטח - "חכמת השדה", בצד האחר – את שדה האקדמיה, ובין הקטבים – את קובעי המדיניות ומעצבי דעת הקהל.
 
מודל הפעילות של עמותת אפשר בתחום ביסוס הידע המקצועי, הפרסומים והנושאים בהם עוסקת העמותה, מדגימים ומפרטים כיצד מתרגמים את מעגלי הידע לאותה זרימה שמתרחשת בין שלושת המוקדים; איך יוצרים שיח ודיאלוג מתמידים הנדרשים מכל העוסקים במלאכה; איך הופכים את הידע הסמוי לגלוי וכיצד מנווטים את הידע המצטבר לטובת העשרת עולמות התוכן של העובדים החינוכיים-סוציאליים, ביסוסם המקצועי ותכנון ופיתוח שירותים לטובתם של ילדים ונוער בסיכון.
 
כתב העת מפגש לעבודה חינוכית-סוצאילית 
 כתב העת מפגש הוא ביטוי לחזונה של עמותת "אפשר" לפעול לפיתוח העבודה החינוכית-סוציאלית בישראל וליצור כתב עת מקצועי-אקדמי המהווה במה ומעודד שיתוף מפרה בין אנשי האקדמיה, בעיקר מתחום מדעי החברה, לבין אנשי השדה בתחום החינוכי-טיפולי-סוציאלי, עם דגש בילדים ובני נוער בסיכון בחברה רב-תרבותית בישראל.
 
כתב העת הינו מפגש בין תחומי  ובמה לפרסום מאמרים עיוניים, מחקריים ויישומיים מהמקצועות: חינוך, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה ואנתרופולוגיה – מקצועות שהם בסיסי הידע של העובד החינוכי-סוציאלי ולכן יצרנו במה בין-תחומית המאפשרת, מטפחת ומעודדת שיח ודיאלוג בין אנשי חינוך ואנשי טיפול, בין העוסקים בתהליכי חברה ורווחה רחבים ומקיפים לבין העוסקים בהתערבויות פרטניות, בין העובדים בקהילה לבין עובדים בפנימייה ובמסגרות חוץ-ביתיות אחרות, אנשי מחקר ואנשי קליניקה, אנשי שדה וכותבים מהעולם האקדמי. העיקרון המנחה הוא הצגה עשירה של נושאים מגוונים, לאחר שיפוט מדעי ומתוך חופש אקדמי מוחלט.
 
הביטאון אפשר לעובד החינוכי-סוציאלי
ביטאון המהווה במה לעובדים החינוכיים-סוציאליים בנושאים מרכזיים עמם הם מתמודדים בעבודתם היום יומית. מטרת הביטאון היא לפרסם פעולות ותכניות שמתבצעות במסגרות חוץ-ביתיות ובקהילה בקרב ילדים ובני נוער בסיכון, להפיץ את הידע המצטבר בשדה, להציג מידע על אודות ארגונים שונים ולחברם לפעילויות משותפות.
 
ימי עיון וכנסים
כלי נוסף המשמש לגיבוש הידע והפצתו הינו מסורת של שולחנות דיון, ימי עיון וכנסים בנושאים שונים הנמצאים על סדר יומה החברתי של העשייה הקשורה בילדים ונוער בסיכון. ימי עיון אלו מהווים במה והזדמנות לחשיפה משולבת של תיאוריה ומחקר עדכניים על ידי אנשי אקדמיה, הצגת תכניות ופרויקטים על ידי עובדי השדה, ודיונים בהם שותפים גם בכירים ומנהלים, אנשי ציבור ומעצבי דעת קהל לצורך גיבוש והתוויית מדיניות. ימי העיון תועדו והתפרסמו בעבר בחוברות שולחנות דיון ובשנים האחרונות מתפרסמים גיליונות ייחודיים של מפגש בנושאי הכנסים. 
 
מחקרים
אחד המחקרים הבולטים שיזמה עמותת אפשר נוגע להתמקצעות העובדים החינוכיים-סוציאליים בישראל.  מטרותיו העיקריות של המחקר היו:
  • לברר את מעמדו המקצועי של העובד החינוכי-הסוציאלי.
  • לזהות את הבעיות המרכזיות המעכבות או מונעות את חיזוק מעמדו.
  • להציע דרכי פעולה אפשריות כדי לקדם את מעמד העובד החינוכי-הסוציאלי: להביא להכרה בחשיבות עבודתו; ולהפוך את המקצוע לאבן שואבת לאנשים בעלי יכולת.
 עיצוב מדיניות ופיתוח שירותים
המרכיב הנוסף על פני ציר הידע נעשה בין השאר באמצעות חשיפה של מחקרים בנושאים שלא נחקרו עד כה, באמצעות כנס אקדמי ופרסום המחקרים, ובאמצעות שיתוף מעצבי המדיניות ומפעילי התכניות בעמותות וארגונים ציבוריים. כל אלו מאפשרים למידה מושכלת של הממצאים, התוויית מדיניות על פיהם ופיתוח שירותים המתאימים לצרכים העולים מתוצאותיהם. 
 

 

 

קובץ: